Nylig varslet Salmar Farming AS Mattilsynet om mistanke om ILA ved Ørnøya og Ørnøya II. Mistanken ble i går bekreftet i begge anleggene.

Nå er det også mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegget Grøttingsøya nord for Bogøyvær på Frøya.

- Marine Harvest har informert Mattilsynet om en positiv ILA-prøve på anlegget Grøttingsøya, nord for Frøya, opplyser kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest.

Anlegget ligger i kontrollområdet for sykdommen, som ble innført av Mattilsynet etter at det ble fattet mistanke om smitte på Salmars anlegg i området.

- Vi har tatt en rekke prøver av fisken på anlegget. Foreløpig er det bare en som har positivt resultat. Selskapet vil derfor ta flere prøver de neste dagene, før Mattilsynet tar egne prøver førstkommende fredag, fortekller Hjetland.

Han legger til at Marine Harvest ser alvorlig på situasjonen og tar nødvendige forholdsregler frem til endelige resultat foreligger.

ILA forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.