Salmar Farming AS varslet Mattilsynet om mistanke om ILA ved Ørnøya mandag 18. april og noen dager senere mistanke også ved Ørnøya II.

Nå er det påvist sykdom på fisken i begge anleggene.

Mattilsynet har vært på inspeksjon ved anleggene og tatt ut verifiserende prøver. På bakgrunn av kliniske symptomer og analyseresultater fra Veterinærinstituttet har Mattilsynet stadfestet diagnosen ILA, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Oppdrettstett område

Lokalitetene ligger med noen få hundre meters avstand. Det er til sammen vel 1,7 millioner fisk på disse anleggene.

Lokalitetene ligger drøyt 7 kilometer nord for Salmars slakteri på Frøya. De aktuelle lokalitetene ligger i et oppdrettstett område med mange lokaliteter og mye fisk i sjøen. Lokalitetene Ørnøya og Ørnøya II er de sørligste lokalitetene i denne sonen.

For å hindre eventuell smittespredning er lokalitetene pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot å ta akvatiske dyr ut av eller inn til lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på Fiskeridirektoratets interaktive kart over ILA-tilfeller.

Kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA

Det vil bli etablert et kontrollområde bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt lokalitetene der smitten er påvist.

Kontrollområdet vil ha en utstrekning på 10-20 kilometer fra lokalitetene med lokale tilpasninger ut fra strømforhold. I bekjempelsessonen blir det restriksjoner på båttrafikk til og fra anlegg.

I tillegg kan det bli restriksjoner på annen akvakulturrelaterte aktivitet som transport av fisk, nothåndtering, fangst og oppbevaring av rensefisk.

Ingen betydning for folkehelsen

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.