Stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, bruker en artikkel fra lokalavisa Hitra-Frøya som utgangspunkt for sitt spørsmål under spørretimen i Stortinget i dag. Næringskomiteens leder vil utfordre fiskeriminister Per Sandberg (FrP) på de "tallene han strør om seg med," som Pollestad mener.

Følg spørretimen direkte her.

Utgangspunktet er et intervju i lokalavisa Hitra-Frøya i høst, der statssekretær Roy Angelvik tallfestet hvor mange millioner kroner som kan tilfalle kommunene Hitra og Frøya gjennom havbruksfondet. Omlag 1 milliard kroner har Regjeringen beregnet at det nye havbruksfondet kan skaffe av offentlige inntekter gjennom salg av vekst på eksisterende oppdrettskonsesjoner, og mye av dette kan tilfalle vertskommuner som Hitra og Frøya, ifølge Angelvik. Han forklarte også hvordan dette skal skje.

Spørsmålet Pollestad stiller er:

"Fiskeriministeren er raus med lovnadar om vekst i oppdrettsnæringa og tilhøyrande utbetaling til vertskommunane. Realiteten er at det har vore lite vekst dei siste åra. Kan det lovast vekst i 2018, og korleis har statsråden tenkt å innfri dei lovnadane som er gitte?"

Pollestads spørsmål kommer som nummer ti i dagens spørretime. De øvrige spørsmålene finnes på denne oversikten på stortinget.no .

(Spørsmålet er nå stilt og Sandberg har gitt sitt svar. Lokalavisa kommer tilbake med referat.)