For litauske katolikker er det særdeles viktig at de har et sted å gå til, og selv om det ikke er snakk om så mange personer, er folk på Frøya et trofast og hyggelig publikum, som jeg alltid ser fram til å møte, forteller Valdemaras Lisovskis. Han fikk ansvaret for litauere i både Oslo katolske bispedømme og Trondheim Skift, og reiser rundt til flere steder i landet for å holde gudstjenester.  - I år er det en annen prest fra Trondheim som skal komme og holde gudstjeneste på engelsk, så jeg får ikke vært der selv dessverre. Men det kommer en polsk prest vil gjøre , sier Lisovskis.

Gudstjeneste hver måned