Biltilsynets utekontroll-gruppe hadde tirsdag og onsdag patruljering langs veiene på Frøya. De konsentrerte seg om tungtransport. I løpet av de to dagene ble en rekke tyngre kjøretøy stoppet, og de avdekte mangler både på kjøretøy og hos sjåførene.

- Det ble seks anmeldelser. Det var forskjellige forhold, blant annet brudd på kjøre- og hviletid, mangel på yrkessjåfør-kompetanse, med mer, forteller Morten Franzen i biltilsynet.

Og langt flere fikk mangellapper på kjøretøyene.