Svenn Bekken i Bewi på Hammarvika har også latt seg berøre sterkt av flyktningkatastrofen i Europa. Sammen med Marie Therese Hammernes og Karl Erik Bekken i firmaet har de besluttet at Bewi vil gå litt utradisjonelt til verks og bidra på sin måte.

- Vi garanterer for et hus og husleie for en familie i opptil seks måneder, og håper mange andre næringsaktører på Frøya og Hitra vil gjøre det samme, sier Bekken.

Utfordringa ble lansert overfor ordføreren i Frøya og ulike næringslivsledere under et bedriftsbesøk onsdag kveld. Bekken utdyper overfor lokalavisa hva han legger i dette:

Barnefamilie

- Vi ønsker at en barnefamilie kan komme hit. Vi skal ikke se på dem som flyktninger, de skal ikke komme hit for å sitte i mottak. Kanskje har de behov for jobb også. De må integreres til beste for dem, og samtidig som de kan berike lokalsamfunnet også, sier Bekken.

Svenn Bekken sier han han sittet med klump i halsen hver gang han ser nyhetsoppslag om flyktningene og forteller at mange i bedriften har latt seg engasjere sterkt.

- Vi tenker at Frøya og Hitra gjerne kan gå utradisjonelt fram, for vi er en ressursregion ut av en annen verden. Men vi mangler den viktigste ressursen, nemlig folk. Vi kjenner den veksten som er og har vært, og som vi vet vil komme til kystområdet vårt. Så hvis vi er litt i forkant, kan vi ta del i den ressursen som disse menneskene er. Vi kaller dem ikke flyktninger, men menneskelige ressurser på avveie, sier Bekken.

Har leilighet på hånda

- Vi ønsker å ha tak i barnefamilier, vi må stille dørene åpne for minimum to barn. Det er jo først og fremst ungene som lider her. Så vi har sagt at vi vil garantere for hus i en periode og uthusleie i opptil seks måneder. Det er viktig å øke befolkninga på Frøya og Hitra, og så kan vi ta globalt samfunnsansvar i tillegg, sier direktøren.

Bekken sier at de allerede har en leilighet på hånda som de kan tenke seg å bruke til dette formålet.

- Leiligheta har tre soverom, stue og kjøkken som vi ønsker å legge tilrette for denne familien. Så må vi jobbe godt for å få dem integrert i lokalsamfunnet. Få dem med i grenda, i kirka, på jobben, i skolen... Da tror jeg de kan bli en del av oss i løpet av fire-fem-seks måneder​, sier Bekken.

Arbeidsgruppe med næringsliv og kommuner

Bewi innser at de ikke kan organisere et slikt mottak alene, og håper både at andre sterke næringsaktører i øyregionen kan bidra på tilsvarende måte, samt at det opprettes en arbeidsgruppe der kompentansen i kommunene også blir trukket inn.

- Vi mener det kan dannes en arbeidsgruppe med næringslivet og kommunene der man må snakke om løsningene. De skal ikke komme hit for å sitte i mottak. De skal tilbys jobb og skolegang, målet er å integrere familien i samfunnet med en gang, sier Bekken.