Prosjektet ny barnehage i Fillan, inkludert renovering av den gamle bygningsmassen, har møtt mange hindringer. Allerede er kommunen kraftig forsinktet i forhold til sin opprinnelige framdriftsplan. Nybygginga er nå igang, men jobben med å renovere gamlebygget må ut på ny anbudskonkurranse.

- Ved tilbudsfrists utløp er det innkommet ett tilbud, og fra underleverandør. Med bakgrunn i konkurransevilkår og FOA’s bestemmelser ble underleverandør avvist og konkurransen avlyst. Det er under forberedelse å innhente tilbudsforespørsel til minimum tre totalleverandører på markedet og hvor det etableres konkurranse med forhandling, går det fram av et notat fra driftssjefen og forelagt formannskapet nylig.

- Vil ikke påvirke barnehage-tilbudet

Administrasjonen mener dette ikke skal få betydning for barnehage-tilbudet man kan tilby.

- Frist for ferdigstillelse av prosjektet var satt til 01.08.2016. Med bakgrunn i forannevnte synes ikke denne fristen å være relevant lengre. Rent praktisk vil ikke dette ha noen påvirkning av barnehagetilbud da det er tenkt å renovere halve barnehagen ad gangen med barnehagedrift i den delen som ikke renoveres og benytte grendahusets lokaler for øvrige barn. Dette er det tatt forbehold og vilkår om i konkurransegrunnlaget, heter det i møtereferatet fra formannskapet, der det også heter at "Formannskapet konstaterer at det ikke er kommet fram noe løsning på renoveringen."

54 nye barn får tilbud om barnehageplass

Utbyggingen av flere avdelinger ved Fillan barnehage er ett år forsinket, blant annet på grunn av at de fire anbudene som kom inn måtte avvises på grunn av mangler. Etter ny anbudsrunde ble Stjern entrepenør AS valgt som totalentrepenør til å bygge barnehagen med tre avdelinger. Barnehagen skal stå ferdig 1. august i år.

Nybygget vil koste 23 millioner kroner, mens den eksisterende barnehagen skal rustes opp for 9,4 millioner kroner.

- Nå r det gjelder nybygg Fillan barnehage er dette i gang nå, og jeg har overfor totalentreprenør vært tydelig på at fristen 01.08.2016 er gjeldende. Det betyr at vi kan tilby 54 nye barn tilbud om barnehageplass, opplyser driftssjefen i notatet.