TrønderEnergi gikk med 282 millioner kroner i pluss (etter skatt) for 2016. Det bedrede årsresultatet skyldes først og fremst høyere kraftpris og et målrettet og strukturert arbeid med forbedring i hele konsernet.

- Vi er veldig fornøyd med prestasjonene og leveransene for fjoråret, og glad for at vi ser tydelig effekt av forbedringsarbeidet vårt. Det er mye hardt og godt arbeid av våre ansatte som ligger bak dette resultatet. Men vi må stå på videre, vi har mye å jobbe med for å sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi i en pressemelding.

Samlet utbetaling til eierne i form av direkte utbytte og rente på ansvarlig obligasjonslån foreslås for Generalforsamlingen å bli på til sammen 95 millioner kroner for 2016.

Hitra og Frøya kommuner sin andel av dette er foreløpig beregnet til ca 5 millioner kroner, fordelt med ca halvparten hver. Frøya kommune har 2,47 prosent andel av aksjene i selskapet, mens Hitra kommune har 2,30 prosents andel. Snillfjord kommune eier 1,19 prosent.

- Arbeidet med å opprettholde og styrke konkurransekraften til samtlige av TrønderEnergis virksomhetsområder fortsetter. For å sikre fremtidig lønnsomhet og attraktivitet vil konsernet holde trykk på kontinuerlig forbedring, samt satse ytterligere på digitalisering og utnytte de markedsmuligheter som teknologiutviklingen gir. Konsernets økonomiske stilling og markedsposisjon gir nødvendig handlingsrom til å ta en offensiv rolle i de strukturendringer som forventes i bransjen, skriver selskapet.