Hitra kommunestyre møtes i dag fra klokka 13 (onsdag 15. september). Møtet kan du følge enten i rådhuset eller via web-tv her på lokalavisas nettsider.

Følg denne linken

Blant sakene som skal behandles, er en søknad om fastsetting av navn på øya hvor kommunen for tida bygger industriområde. "Jøsnøya", "Jøssenøya" eller "Jøstenøya" er alle tre ifølge Hitra kommune godkjente skrivemåter i Sentralt stedsnavnregister for øya ved Sandstad. I tillegg verserer det også mer uoffisielle skrivemåter som for eksempel "Justenøya". Men hvilket navn skal for framtida bli den offisielle skrivemåten?

Øya er i dag under en kraftig utbygging i forbindelse med Hitra kysthavn og den kommende industriparken. Hitra kommune har bedt Karverket om å reise navnesak på skrivemåten. Det er et politisk ønske at den korrekte skrivemåten blir "Jøstenøya", men rådmannen legger fram saken uten innstilling.

Av andre saker som skal til behandling er:

  • Reguleringsplan for Ulvan småbåthavn

  • Søknad om frafallelse av forkjøpsrett ved Kvenvær omsorgssenter

  • Forlengelse av avtale med Hitra turistkontor

  • Møtegodtgjørelse for politiske verv

Dokumentene kan lastes ned fra Hitra kommunes nettsider