I juni presenterte politimesteren i Trøndelag sitt første alternativ til ny struktur av såkalte tjenesteenheter og tjenestesteder i politidistriktet. Etter at ansatte, kommuner og andre har kommet med sine innspill, la politimesteren i Trøndelag i dag fram sin nye tilrådning.

I alternativ 2 for vår region har det kommet inn en endring. Fortsatt er lensmannskontorene både på Hitra og Frøya foreslått lagt inn under lensmannen i tjenesteenhet Orkdal. Politimesteren mener fortsatt at de nye tjenestestedene skal ligge i Orkdal og Hitra, men har også åpnet for at Hemne får et  tjenestested.

Vil vente på kommunereformen

- Både Hemne kommune og ansatte ved Hemne og Snillfjord lensmannskontor har pekt på flere forhold som tilsier å opprettholde dagens lensmannskontor som et tjenestested under tjenesteenhet Orkdal. Hemne kommune er i likhet med flere kommuner inne i en prosess med mulig sammenslåing med andre kommuner. For Hemne gjelder dette i første omgang Halsa kommune i Møre og Romsdal. Inntil ny kommunestruktur er endelig vedtatt vil det derfor være mest hensiktsmessig å opprettholde tjenestestedet, skriver politiet.

Utkastet til rapporten «Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Trøndelag politidistrikt», ble lagt fram i dag og ble behandlet på møtet i styringsgruppa. Over helga er alle ordførere, rådmenn og lensmenn/politistasjonssjefer invitert til høringskonferanse.

- Det er viktig å understreke at denne tilrådningen ikke betyr slutten på involvering og muligheten til påvirkning, forteller Hege Marie Vikaune, kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag politidistrikt.

I uke 40 skal forslaget ut på ny høring internt og eksternt med seks ukers høringsfrist, mens endelig forslag fra fra Politimesteren sendes direktoratet senest 15. desember i år.

16 tjenestesteder

Alternativ 2 består av 7 tjenesteenheter med 16 tjenestesteder.

Tjenesteenhet Namdal bestående av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid og Flatanger med tjenestestedene Nærøy, Namsos, Grong og Lierne.

Tjenesteenhet Fosen bestående av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og Leksvik med tjenestestedene Ørland og Rissa.

Tjenesteenhet Innherred bestående av kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger, Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer og Levanger/Verdal.

Tjenesteenhet Værnes bestående av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Malvik med tjenestested Stjørdal.

Tjenesteenhet Trondheim bestående av Trondheim kommune unntatt Heimdal med tjenestested Trondheim Sentrum.

Tjenesteenhet Sør bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestestedene Heimdal (ny politistasjon Sør), Røros og Oppdal.

Tjenesteenhet Orkdal bestående av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestestedene Orkdal, Hitra og Hemne.