Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som har lansert nettløsningen. Denne gir deg og kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv.

Utredningsverktøyet NY KOMMUNE sammenstiller utviklingstrekk og nøkkeltall for opp til ti kommuner samtidig. Løsningen gir oversikt over befolkningsutvikling og -sammensetning, arbeidskraftbehov i ulike sektorer, nøkkeltall for økonomi og tall for næringsammensetning og pendling i hver enkeltkommune og i den sammenslåtte kommunenen. Samtidig med nettverktøyet lanseres også veilederen Veien til en ny kommune, samt et nytt rundskriv om Inndelingslova.

- Dette gir kommunene muligheten til å få informasjonen de trenger og verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen, ier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. .

- Mer enn 200 kommuner er i gang med nabopraten som jeg har oppfordret til. Dette viser at kommunene er klare for neste steg på veien mot nye og bærekraftige kommuner. Jeg er opptatt av å gi kommunene best mulig hjelp i det videre arbeidet, sier Sanner.

Lag ditt eget forslag her - og se hvordan den nye kommunen blir