«Jeg føler det er naturlig at våre kommuner med så mye felles historie, godt samarbeid og som geografisk sett ligger godt til rette for å samkjøre seg i prosessene fremover, møtes til en uformell samtale og dialog om veien videre.»

Det skriver Hemne-ordfører Ståle Vaag (Ap) i en invitasjon han har sendt sine kolleger i kommunene Frøya, Hitra, Snillfjord og de tre mørekommunene Smøla, Aure og Halsa. Vaag har tatt initiativ til et politisk toppmøte der de sju kommunene tar en uformell samtale om mulighetene for å danne en ny kystkommune.

Saken ble omtalt i lokalavisa Hitra-Frøya (papir/eavis), og i dag sier Vaag til hitra-froya.no at tid og sted er fastsatt.

- Vi kjører møtet den 16. oktober etter den offisielle åpningen av Hitra Kysthavn. Stedet blir Sandstad, sier Vaag.

- Slagkraftig kystkommune

I det tidligere publiserte intervjuet sier Vaag at han vil undersøke muligheten for å danne en slagkraftig kystkommune.

- Min jobb er å se hva som er det beste for Hemnes innbyggere og næringsliv, og også for denne regionen. Da har jeg kommet dithen at det beste for denne regionen er kanskje - kanskje - at vi greier å lage en skikkelig slagkraftig kystkommune, utdyper Vaag overfor lokalavisa Hitra-Frøya.

Hemne-ordføreren er overbevist om at man ikke kommer unna endringer i kommunestrukturen, og vil selv ta styringa på prosessen. Eller sitte i styrhuset, som han billedlig forklarer det.

- Først på 2000-tallet strandet prosessen, men denne gang kommer den ikke til å strande. Det kommer til å bli endringer i kommune-Norge. Med det som erkjennelse, vil jeg sitte i styrhuset. Jeg vil ikke sitte på dekk og bøte garn og bli frakta dit de i styrhuset tar meg med. Jeg vil sitte frampå stolen og være løsningsorientert. De som ikke ønsker å sitte i føreretet, blir en tapende part, det er jeg overbevist om, sier Vaag.

Bli bedre kjent

Han understreker at hans mål i første omgang dreier seg om å sondere hvor kommunene står i spørsmålet om framtidig kommunestruktur.

- Hovedmålet med møtet vil være å bli litt bedre kjent med hverandres holdninger til den prosessen som nå er satt i gang av regjeringen, og hvordan vi ser på den videre prosessen internt i kommunene våre. Jeg har invitert ordførere, varaordførere og opposisjonsledere. Men det er veldig viktig at det kommer fram at her skal ikke toppolitikerne legge veien videre ene og alene, men her må det skapes et samspill med alle. Innbyggerdialogen blir kjempeviktig. Men før man kommer så langt, må vi orientere hverandre om hva vi har av holdninger og  hvilke prosesser som skal kjøres lokalt, slik at vi har mer kjøtt på beina når skal holde innlegg eller svare på spørsmål, sier Vaag.

Har respondert positivt

- Hvilken respons har du fått på invitasjonen så langt, spurte lokalavisa i begynnelsen av september.

- Ole (Haugen) og Berit (Flåmo) ønsker et slikt møte velkommen, de, uten at det ligger noe mer i det. Ola Rognskog og Halsa er interessert i å delta, Smølas  Roger Osen har imøtesett brevet, har jeg lest, og Ingunn Golmen i Aure regner jeg også med er interessert. Anders Krokstad i Snillfjord har også sagt seg interessert i å delta, så da er det for meg å holde en dialog mot ordførerne og finne en dato. Og så syns jeg det er slik at siden vi alle er tett tilknyttet hurtigbåten, så er det kanskje mest hensiktsmessig å holde toppmøtet på Sandstad eller i nær tilknytning til dette logistikk-knutepunktet.

- Hvor fort ser du for deg denne prosessen?

- Det er mange kommunestyrer som utover i september skal kjøre kommunestruktur som sak. Så er det kommunestyrene som skal få legge veien videre. Regjeringen har lagt opp til to løp, der det ene er veldig hurtig. Det gjelder de kommunene som har mye klart allerede. Løp to tar litt lenger tid, det er de som skal lande en ny storkommune innen  1. januar 2020. Det innbefatter også de kommuner som er  som blir fylkesoverskridende, altså hvis man også skal gjøre noe med fylkesgrensen.