Alle ordførere, rådmenn og opposisjonspolitikere var nylig samlet til "kick-off" for kommunereformen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner redegjorde der for regjeringens ønske om å slå sammen landets kommuner til større enheter.

Både Frøyaordfører Berit Flåmo og Hitraordfører Ole Haugen mener folket må få bestemme om kommunene skal slå seg sammen, og forstår det slik at regjeringen gir kommunene dette valget.

Men kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner(H) vil ikke svare da lokalavisa spør om hva som vil skje hvis dersom kommunene sier nei å slå seg sammen. Se hva statråden svarer i videoen over.

Les mer om hva våre ordførere mener om prosessen videre i dagens utgave av Hitra-Frøya (papir og eavis)