Torsdag ettermiddag er det klart; Frøya sykehjem får sin sertifisering som livsglede-sykehjem. Dermed har begge sykehjemmene i øyregionen oppnådd denne godkjenninga.

- Ja, nå vi er sertifisert, forteller en strålende fornøyd Peggy Alice Johansen til lokalavisa Hitra-Frøya rett etter at godkjenninga var i orden. Da har de sykehjems-ansatte brukt dagen til å gå gjennom sine prosedyrer og hva sykehjemmet gjør for å skape livsglede i hverdagen til beboerne.

Da godkjent-stempelet kom, framkalte det naturlig nok brede glis. Og flaggene ble også hentet fram for anledninga.

Hitra sykehjem gikk gjennom tilsvarende prosedyre og godkjenning onsdag.

Prosessen ved sykehjemmene startet tilbake i fjor. Tanken bak et livsgledesyke-hjem er at naturlige aktiviteter tas inn i beboernes hverdag. Det er ni kriterier sykehjemmet må fylle for at sertifiseringen kommer i orden. Blant disse er krav om at beboerne skal komme ut i frisk luft, samarbeid med skoler og barnehager, og at beboerne skal tilbys kontakt med dyr.