Byggestarten av nye Frøya brannstasjon ble preget av et voldsomt ramaskrik i nærmiljøet over plassering og utseende, og førte til lange underskriftslister. Selv langt unna fikk man med seg den høylydte diskusjonen; "Frøyakloss" og "frøyaflause" var for eksempel ord politikerne på Oppdal brukte da de diskuterte ny brannstasjon i kommunen.

Men som kjent, så tok arkitekt og byggherre affære og justerte utseende på bygget på Siholmen. Da stasjonen i dag ble offisielt åpnet, var det i stedet superlativene som haglet.

- En stund var dettee omtalt som Norges styggeste brannstasjon, nå vil jeg påstå at det er Norges fineste, sa rådmann Svanhild Mosebakken under sin tale under åpningsfesten.

Helge Gåsø, som representant for byggeier-selskapet Frøy Eiendom, og ordfører Berit Flåmo tok i sine taler også fram den prosessen som førte fram til dagens bygg.

- Dette har gått fra å være noe alle syns var stygt. Nå får jeg mange tilbakemeldinger på at stasjonen er blitt veldig fin, sa Flåmo.

Brannvesenet har på sin side vært opptatt av at stasjonen skal være funksjonell, siden de har levd under kummerlige forhold tidligere. Dette ble også poengtert av byggeier Helge Gåsø.

- Det har vært veldig aktiv medvirkning fra brannvesenet under hele perioden. Det er ikke en dør eller knagg som brannvesenet ikke har hatt noe å si om underveis i planlegginga, sa Gåsø.

Det er mange offisielle gjester tilstede under den offisielle åpninga. Frøya formannskap har lagt starten av dagens møte til åpninga. Også mange fra administrasjonen i Frøya kommune er tilstede, brannsjef og varabrannsjef fra Hitra er også på plass. Det samme gjelder representanter fra utbyggerne og fra Sivilforsvaret i Trøndelag. For Sivilforsvaret på Frøya har i den nye stasjonen også fått nye lokaler i samarbeid med brannvesenet.