Stortinget har vedtatt at det skal innføres en ny avgift som gir inntekter til kommuner som stiller sjøarealer til disposisjon for oppdrett av laks og ørret. Men allerede når det kommer til hva denne avgifta skal omtales som, spriker forståelsen.

Hitraordfører Ole Haugen viser til innstillinga fra næringskomiteen og en rapport fra Kontali analyse. Fiskeriminister Per Sandberg viser til ordlyden i stortingsvedtaket og den samme rapporten.

Etter et leserinnlegg der Ole Haugen beskylder fiskeriministeren for å trenere innføringen av avgifta, svarte Per Sandberg med å kalle ordføreren en bløffmaker. Haugen kvitterer med å si at fiskeriministeren neppe kan ha lest rapporten.

Polemikken fortsetter fredag:

- Jeg har lest rapporten, men har ordfører Haugen det, spør Per Sandberg.

- Vi har gått gjennom rapporten, og konklusjonen sier det jeg har påpekt. Stortingsvedtaket sier at det skal innføres en avgift på ubearbeidet fisk som eksporteres. Og rapporten sier at det ikke går an å skille mellom bearbeidet og ubearbeidet fisk. Det er en av tingene som er problematisk, og som gjennomgås av finansdepartementet. Men jeg love at det vil komme en sak på dette i forbindelse med statsbudsjettet, sier Per Sandberg til Hitra-Frøya.

Slik ser stortingvedtaket ut:

Vedtak 854

Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlag kan tre i kraft senest 1. juli 2018.