Kommunene Hitra, Frøya og Trondheim arrangerer felles formannskapsmøte på Hitra, torsdag og fredag denne uka. Tilstede på møtet var også andre samarbeidspartnere, blant annet representanter fra ulike havneselskap.

Først på møteagendaen torsdag var en orientering fra administrerende direktør for Lerøy Midt AS, Sven Amund Fjeldvær, på Kysthavnterminalen, angående den nye fabrikken deres på Jøsnøya. Sven Amund Fjeldvær kunne fortelle at de akkurat har kommet igang med testkjøring.

- Vi startet i går (onsdag red. anm.) Da kom den første brønnbåtleveransen og vi fikk gjennom den første laksen, sier en tydelig stolt Fjeldvær. Han legger til at de føler på presset, men at det er spennende tider de nå går i møte. De håper på ferdigattest høsten 2018.

Den nye fabrikken er ikke ferdig utvendig ennå, de har prioritert å gjøre ferdig fabrikken innvendig først og er nå kommet igang med prøveproduksjon.

Stenger på Dolmøya i juni

Planleggingen av en ny Lerøy Midt-fabrikk startet allerede i 2008. Fjeldvær forteller at de vurderte å ta i bruk eget areal på Dolmøya til ny fabrikk, men at Hitra kommunes planer om tilrettelagt industriområde var en av faktorene som spilte inn.

- Vi produserer 70.000 tonn laks i året. Ved å bygge ny fabrikk på Jøsnøya ville man også redusere biltrafikken gjennom øya, så dette var en annen faktor vi tok i betrakning.

I oktober 2016 tok byggingen til. Den nye Jøsnøy-fabrikken skal på sikt ta over for de to fabrikkene som Lerøy Midt allerede har på Hitra. Den på Dolmøya blir å stenge i juni 2018, mens fabrikken i Hestvika skal fortsatt driftes videre. Hva de blir å gjøre med de to lokasjonene med tid og stunder, vil ikke Fjeldvær si noe nærmere om.

”En drøss med roboter”

Lerøy Midt sin nye fabrikk på Jøsnøya skal bli selve hjerte av aktiviteten til Lerøy i Midt-Norge, slår Fjeldvær fast. Han forteller videre at visjonen deres er at fisken skal være uberørt av menneskehender fra rogn til kunde. Derfor har de lagt vekt på automasjon ved den nye fabrikken. Fabrikken har en drøss med roboter, de har også tatt i bruk førerløse trucker.Men selv om de har lagt satset på automasjon, så har de også vært opptatte av å beholde de ansatte fra tidligere.- Det er med andre ord mange som holder på å lære seg utrolig mye nytt for tiden, smiler Sven Amund.

Administrerende direktør Sven Amund Fjeldvær, kunne fortelle at Lerøy Midt har mottatt den første laksen, under orienteringen på Kysthavnterminalen.

Visningsgang

Nyfabrikken til Lerøy Midt skal også ha en visningsgang som Salmars fabrikk Innovamar har. Slik blir det er mulig for besøkende å se hva som foregår nede i produksjonslokalet.- Vi opplever en veldig til interesse rundt den nye fabrikken vår. Folk vil inn og se, og det skal det bli muligheter for etter hvert, forsikrer han. Det ble ikke mulig for de besøkende å komme på innsiden av fabrikken i dag.Den nye fabrikken til Lerøy Midt på Jøsnøya er på 10.500 kvm. Administrasjonsbygget er på 2000 kvm.- Her er det bygd kapasitet til å ta i mot all laks produsert av Lerøy Midt. Og vel så det, fastslår administrerende direktør, Svend Amund Fjeldvær til de besøkende.