Hitraløpet nærmer seg med raske skritt. Datoen er satt til lørdag 12. mai, og da blir det god anledning til å røre litt på seg, enten man vi gå eller løpe den 6 km lange løypa i Fillan.

Mange bedrifter bruker Hitraløpet som motivasjon for å få sine ansatte i bevegelse.

Sist var det Vitus apotek på Hitra som utfordret sine kolleger på Frøya. I dag er det to nye Hitrabedrifter som sender utfordringen over Frøyfjorden. De ansatte ved Coop Extra i Fillan ønsker også å få med seg Coop Extra på Sistranda under Hitraløpet.

Hjorten kjøpesenter lokker med hovedpremien, et gavekort på 5.000 kroner, og utfordrer samtidig de ansatte ved Stjernesenteret på Sistranda om å stille i Hitraløpet.

De ansatte ved Coop Extra i Fillan utfordrer Coop Extra på Sistranda.

Skal din bedrift delta? Send et bilde til post@hitra-froya, og utfordre gjerne andre lag og bedrifter.