​Flere lesere har bedt lokalavisa om å lage et kart som viser hvor de ulike oppkjørte skiløypene er. I dette bildet har vi tegnet inn startpunktet til tre av løypene. Vet du om flere fine skiløyper i øyregionen, enten maskinkjørte eller opptråkket av skiløpere, så send oss gjerne en melding, så oppdaterer vi kartet.

  • Løypa fra Hamna (Merket parkering for Kjentmannsprøveposten Bjønnhiet) til Eldsfjellet. Veldig fin tur på ca 12 km hver vei (se vedlagte kart). Sandstad IL har tillatelse fra grunneier på Hamnagården for løypekjøringa.

  • Skiløypene i Fillan starter et par hundre meter forbi Fillan Brannstasjon (kjør via Hitra idrettspark). Her er det parkeringsplass og merket start Blåskogstien. Ca 5 km til hytta og Blåskogvatnet. På Blåskogstien meldes det om en del partier med is. Spor oppkjørt av Hitra IL.

  • Løypa ved Sandstad er ved veistasjonen/Mesta i veikrysset mot fv. 713 Forsnes. Rundløype/lysløype ca 1,5 km. Lyset stenger cirka klokka 23. Oppkjørt av Sandstad IL.

  • Gammelveien. Her har du to startmuligheter, enten fra trafostasjonen ved Lakselva ved Fillan eller fra Akset på Innhitra. Hitra IL har kjørt spor fra trafostasjonen på Fillansida til bommen ved Englia på Innhitra. Idrettslaget har også laget parkeringsplass på Fillansida. Meldes om flotte skiforhold her.

  • Den siste prikken (nederst til venstre) er starten på den i alt 7,5 km løypa opp til Eldsfjellet. Start ved Olsviksaga / Sandstad skytterhus, som ses langs bilveien. Oppkjørt av Sandstad IL.

Vet du om flere? Send oss en epost på post@hitra-froya.no.

God tur!