Fra januar har laget ved Frøya frisklivssentral blitt større, forteller frisklivskoordinator Pia Kathrine Espnes Ohren, og presenterer sine kolleger:

  • Henning Aune – frisklivsveileder fysisk aktivitet

  • Roger Jenssen – frisklivsveileder psykisk helse

  • Anna Kristoffersen – frisklivsveileder/diabetes sykepleier

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud for personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

- Vi jobber etter enkle treningsprinsipper og tilbyr alle våre brukere generell men tung kondisjons- og styrketrening. Dette i tro om at generell trening har så gode effekter at vi ser bedring i det store bildet uavhengig av den enkeltes spesifikke plager, forteller Espnes Ohren.

Brukere kan henvises av fastlege, annet helsepersonell, NAV eller av seg selv om de kjenner et behov for å få oppfølging rundt fysisk aktivitet, kosthold, søvn, belastinger i hverdagen eller lignende.

- Vi jobber etter frisklivsresepter. Resepten fås av frisklivskoordinator eller av frisklivsveiledere etter en helsesamtale. En frisklivsresept gir oppfølging i 12 uker. Oppfølgingen kan inkludere trening i treningsklinikken, trening i basseng, gruppetreninger, veiledning rundt utfordringer og helsesamtaler. Vi starter nye frisklivsperioder tre ganger i året; januar, april og september. For en frisklivsperiode på 12 uker er det en egenandel på 300 kroner, forteller hun.

I oktober i fjor åpnet Frøya Frisklivssentral i Frøya Storhall, og allerede da varslet man styrking av bemanninga.

- Videre blir det mulig å prøve aktiviteter som videospill-spinning, ridning, fellestur til Hamarvatnet, åpent hus ved Frøya frisklivssentral, åpen håndballtrening, padling, korøving, svømming og yoga med mer, smiler frisklivskoordinatoren før hun påpeker at folkehelse ikke kun har med fysisk trening å gjøre.

- Det sosiale er også en viktig del av folkehelseperspektivet. Hos oss tar vi for oss hele personen.