Fikk 4000 underskrifter på vei-oppropet.

- Veiene på Hitra og Frøya har gått ut på dato

F.v. Per Ervik (Hitra Pensjonistparti), Aleksander Søreng (Frøya Fremskrittsparti) og Jan Inge Kaspersen (Trøndelag Arbeiderparti) under onsdagens paneldebatt om vei og trafikksikkerhet. 

Trafikk

Sett i forhold til at 4.000 har skrevet under på oppropet om bedre veier på Hitra og Frøya, samlet ikke NAFs folkemøte i Frøya kultur- og kompetansesenter onsdag kveld så mye folk som ventet. Men de som var til stede fikk sagt sitt, og hørt hvordan samferdelspolitikere og veimyndigheter beskriver situasjonen og mulighetene.

Aleksander Søreng (Frøya Frp) har frontet underskriftsaksjonen med krav om bedre veier i øyregionen, en aksjon som samlet hele 4.000 signaturer.

- Veiene på Hitra og Frøya har gått ut på dato. Det er pukken fra 1960-tallet som kommer opp når asfalten går i oppløsning. Lakseveien gjennom Snillfjord blir bra, men lakseveien skal ikke slutte på Sunde. Den må gå helt fram til bedriftene, og til øyrekka, sa Søreng.

Han mente at fylkespolitikerne ikke prioriterer vei høyt nok, og sa at man vil ha lakseveien tilbakeført til staten som riksvei.

 

Frøyaordfører Berit Flåmo bekreftet at engasjementet for bedre veier på Frøya er stort.

- Jeg får mange henvendelser, og frøyværingene er opptatt av vei og trafikksikkerhet. Vi har for eksempel kjempet for gang- og sykkelveier på utrygge strekninger gjennom mange år, uten å nå gjennom. Vi ligger ytterst, så det er ingen som kjører gjennom oss, og derfor er det vanskeligere for oss å få støtte fra andre. At veiene er for dårlige, er Tour de Frøya et eksempel på. Veien var for dårlig til at de kunne få det godkjent til et sykkelritt. Frivillige var ute og fylte på 17 tonn asfalt for at rittet kunne gjennomføres, sa Flåmo.

Per Ervik (Hitra Pensjonistparti) grep tak i dette med gang- og sykkelveier. Han viste til den fastlåste situasjonen på Hitra, hvor sentrale myndigheter krever om gang- og sykkelvei for at boligområder kan bygges ut, men der sentrale myndigheter (i den sammenhengen fylkeskommunen) ikke bevilger penger til å få bygget disse gang- og sykkelveiene.

- Å få penger til gang- og sykkelveier blir som å ta ned månen, sa Ervik.

Med representanter både fra posisjon og opposisjon på fylket, ble det en diskusjon om prioriteringer.

- Vi ser kravet fra folk om bedre vei, og det sier oss også at man ikke har prioritert nok til vei, sa Pål Sæter Eidem, gruppeleder for Høyre i fylkestinget. Representantene fra posisjonen hadde sine andre beskrivelser av prioriteringene (se egen sak med Kirsti Leirtrø og Ole Haugen).