Frøya kultur-og kompetansesenter er en av 43 kulturhus i landet som står i fare for å få en heftig millionregning fra Skatteetaten.

Dette på grunn av at Skattetaten vil kreve tilbake momsfritaket til bygging og drift av kulturhus.

12-15 millioner

Stavanger og Kristiansand kommune har allerede fått krav om 256 og 294 millioner kroner som de må betale tilbake, men har protestert kraftig på kravene.

Frøya kommune har ennå ikke fått noe krav, men ut fra beløpene som Stavanger og Kristiansand fikk, kan det være snakk om 12-15 millioner kroner. Et krav som rådmann Svanhild Mosebakken har beskrevet som en katastrofe for kulturlivet hos små kommuner.

Regionene vil avgjøre

Nå forklarer Skatteetaten hvordan de vil håndtere saken.

- Skatteetaten holder på med en kartlegging av omfanget av saker som vedrører MVA-kompensasjon og offentlige kulturhus, badeanlegg med videre. Når denne kartleggingen er gjort, kommer det til å bli utarbeidet en policy som skatteregionene kan bruke for å vurdere sakene. Dette vil ta noe tid, sier Stine Olsen som er seksjonssjef i regionavdelingen i Skatteetaten.