Stedsnavn er temaet for lørdagstreffet på Kystmuseet lørdag 27. januar. Foredragsholder er navneforsker Eli Johanne Ellingsve, som kjenner navnetradisjonene i øyregionen godt, noe hun også har skrevet en serie artikler om i lokalavisa.

Lørdag 27. Januar kommer hun til Kystmuseet, med sitt foredrag: Karvebakken, Reklingskjæra, Parelistolen - navneminner og minneverdige navn.

- Stedsnavn er kulturminner. De forteller om hvordan folk før oss så, brukte og gav navn, på land og sjø.  For folk i dag er mange navn ei gåte, forteller Ellingsve.

- Hva betydde Karvebakken for folkehelsa? Var det snacksproduksjon på Reklingskjæra? Og hvorfor satt Pareli på Parelistolen? De gamle navna viser oss landet slik det steig fram og ble tatt i bruk etter istida, gjennom ei tid med bosetting, jordrydding, dyrehold, jakt og fiske. Med innføring av nye bruksmåter har mange navn gått ut av bruk, og er på veg inn i glemselen. Å ta vare på navna er å ta vare på kulturhistorien, forteller Ellingsve.

Hun har sett nærmere på navn i Hitra og på havet rundt øyene. Som navnekonsulent for Midt-Norge har hun også gitt råd om skrivemåter for mange navn i området, og gjort seg noen erfaringer:

- Navn kan bli sprengstoff i ei bygd - hvor er egentlig de navngitte stedene, hva betyr navnene, og hvordan skal navnene rettelig skrives? Jeg tenker at så lenge folk er opptatt navnene, snakker eller krangler om dem, får navnene leve, sier hun.