Morløse kalver

Meninger

Hjortejakta starter 1. september, på et tidspunkt når kalvene fortsatt er små.  Kalvene fødes normalt i mai/juni, men noen seinfødte kalver fødes i august/september.  Det er et viktig prinsipp at jegerne skal unngå å felle mordyr fra kalv. 

Likevel skjer dette for ofte. En undersøkelse av NINA viste at de morløse kalvene utgjorde 1,5-1,7 prosent og 1,7-1,9 prosent av det totale antallet gjenlevende kalver etter jakta hos henholdsvis hjort og elg.  Selv om dette anses som en lav prosentandel, betyr det at av en anslått gjenlevende bestand på 10.000 kalver etter jakta er 100-200 av dem morløse. Kalver som blir morløse tidlig i jakta vil ha redusert overlevelse. 

Det betyr store lidelser enten kalvene omkommer eller hangler seg gjennom vinteren. 


 

Overlevende kalver vil være satt tilbake og kan selv bli opphav til seinfødte kalver. Med mange morløse kalver i naturen kan dette få negative følger for bestandene på sikt. Ti dager fremskyndet jaktstart i forhold til tidligere jakttid, er ti dager på minussida for kalvene. Dette skulle vært stoppet av dyrevelferdsmessige grunner. 


- En så høy tillitsscore forplikter

- En så høy tillitsscore forplikter selvsagt jegerstanden i tida framover, sier jeger- og fiskerforbundet etter målinger som viser at folk flest har stor tillit til at jakta foregår på ordentlig vis.

 

Dyrevelferdsloven setter forbud mot å hensette dyr i hjelpeløs tilstand, og en jakttid som øker faren for nettopp dette kommer i konflikt med gjeldende lovverk.  Det samme gjelder i forhold til fremskyndet jaktstart på reinsdyr i Nordfjella, som paradoksalt nok ble bestemt av Mattilsynet som forvalter dyrevelferdsloven. Jaktstart på et tidspunkt når kalvene er små og avhengige av mødrene viser hvor lite vekt myndighetene legger på etikk og dyrevelferd.

 Jakttidene burde innrettes etter dyrenes yngletid, ikke etter det som anses som hensiktsmessig for forvaltningen. Hver kalv som går alene igjen i skogen etter jaktturen er en dyretragedie. Vi kan bare håpe at jegerne tar det ansvaret som myndighetene har fraskrevet seg, og gjør sitt ytterste for å unngå slike dyretragedier.

Jenny Rolness, Dyrenes Røst