Etter regjeringens vedtak om frislipp av vannscooterkjøring, har jeg vært spent på Hitra kommunes vedtak om retningslinjer/reguleringer. Selvsagt hadde et totalforbud vært det beste, men når vedtaket ble som det ble, så er det faktisk tatt hensyn til at vannscooterfolket kan få utøve sin galskap innen regulerte former.

Jeg har observert vannscooterbruken i land vi kan sammenligne oss med, bl.a. Kanariøyene (Tenerife). Der er vannscooterbruken strengt regulert. Hensynet til fiskere og annen ferdsel er ivaretatt. Vannscootere drar på tur godt ut fra kysten med følgebåt foran. En annen løsning er å bringe scooterne til en rundbane (også godt ut fra kysten) hvor de kan kjøre så fort de bare vil. Annen bruk er ikke tillatt.

Slike løsninger er kanskje ikke attraktive nok for vannscooterbrukerne, da det i så fall vil være kun måsene og havørna som kan se hvor kule og tøffe de er. En vannscooter er kun et leketøy til bruk for å oppnå svært høy hastighet – ingen nytteverdi. De menneskene som går til innkjøp av en slik, er bare opptatt av en egotrip i svært høy hastighet og adrenalinrus. De utgjør en potensiell fare for seg selv og all annen ferdsel og liv på sjøen.

Meldingene om ulykker har allerede begynt å komme inn. Noen vil kanskje si at det er noen få som ødelegger, men når det gjelder vannscootere, er det helt på sin plass å generalisere ut fra gjenstandens bruksformål. Fri fart i skjærgården på Hitra er helt uforenlig med all annen ferdsel og det livet som er der. Hva med andemor med ungene sine?

I et innlegg i Adresseavisen for en uke siden er Vannscooterforbundets leder frekk nok til å etterlyse sikkerheten for vannscootere. Den eneste sikkerheten de kan påberope seg, sitter mellom ørene på føreren. Nå skal Tom Skare og fremskrittspartiet prøve seg på en lovlighetskontroll av kommunens vedtak (Han var jo ikke en gang til stede under behandlingen). Tom Skare og hans kumpaner er ikke akkurat velkjent for å ta vare på hverken natur, miljø eller kultur. Fri fart på linje med andre fartøy er visst melodien. Håper andemor med familien sin på slep også kan være med å vurdere lovlighetskontroll.

Nå er det på høy tid å ta rev i seilene og komme til fornuft før det ikke finnes mer å ta vare på. Øyriket har en unik skjærgård som brukes til rekreasjon og aktivitet. La det fremdeles være slik uten å bli ødelagt av denne fartsgalskapen.

Dersom det er ønskelig, så kan jeg gjerne dokumentere helt uforsvarlig kjøring hvor vi var involvert i en nestenulykke. Det er også mange andre eksempler allerede fra området i og rundt Dolmsundet.

Stein Ratkje

Les flere sterke meninger på hitra-froya.no/meninger