Viser til avisoppslag om felles asfaltkrav på Hitra/Frøya og at det bare blir 6,1 kilometer vei på Fv. 714 over Hitra fra Neverlivatnet til Skaget som får nytt asfaltdekke denne sesongen. AP-Ordførerne fra begge kommunene går ut om behov for asfaltering. Dette støttes, vi er frustrerte!

Meget frustrert på vegne av folk som må benytte denne dårlige veien til daglig, og fordi AP på fylket stemmer mot alle våre forslag om mer penger til fylkesvei!

AP, SP og KrF henviser til for lite penger fra regjeringen, mens vi i opposisjonen mener at det mulig å bruke mer av de pengene vi har. Vi har mye penger på fond, og fylkeskommunen har nå atter engang over 103 mill i overskudd når 2016 er oppgjort.I apriltinget 2016 viste det seg at fylkeskommunen gikk med 132 millioner i overskudd da regnskapet fra 2015 var gjort opp, da foreslo vi i opposisjonen å sette av 20 millioner mer til fylkesvei enn AP og SP. Vi foreslå 70 millioner, flertallet gikk for 50 mill og slik ble det.I juni 2016 viste det seg at vi hadde 27 millioner ekstra å rutte med i forhold til budsjettene (revidert budsjett), FrP foreslo da å bruke 20 millioner av dette til disposisjonsfond for samferdsel, støttet av Høyre og V. Nedstemt igjen. Ingen ekstra penger til fylkesvei.Og som nevnt, i november 2016 foreslo vi 99 millioner ekstra til vei, mens AP foreslo 9,7 millioner ekstra. Nedstemt igjen.På tirsdag 4. april 2017 fikk vi vite at fylkeskommunen går med 103 millioner kroner i overskudd (årsrapport 2016), og opposisjonen vil atter foreslå å øke rammene til samferdel for å ta tak i det voldsomme etterslepet på kommende aprilting. Men det hjelper ikke så lenge vi blir nedstemt og posisjonen skylder på regjeringen og at vi er uansvarlige og pengene må på fond. Vi mener at det er bedre samfunnsøkonomi å ta tak i fylkesveiforfallet, enn å spare seg til fant. Vi har økonomisk handlerom regionalt som vi må bruke. Vi vil jobbe for veiene på Hitra og Frøya og vi skjønner at folk er frustrerte over skadene som man får på bilene og den faren veien utgjør for trafikksikkerheten.

Flere meninger på lokalavisas meninger-sider

Med vennlig hilsen

Anita Gilde, gruppeleder for FrP på Sør-Trøndelag Fylkesting

Aleksander Søreng, gruppeleder Frøya FrP

Tom Skare, gruppeleder i Hitra FrP