Den siste tiden har Hitra-Frøya presentert ulike meninger angående organisering av studiespesialisering på Guri Kunna videregående skole. Det er gode argumenter, både faglig og sosialt/samfunnsmessig, for flere løsningsalternativer.

Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag ønsker å opprettholde en god desentralisert skolestruktur i fylket. Økte bevilgninger og mer politisk styring av skoletilbudene mener vi vil redusere konkurransen mellom skoler. Målet må være å bygge gode fagmiljø som ikke er utsatt for kortsiktige endringer. Samtidig bør nærskoleprinsippet opprettholdes framfor frie skolevalg. Fritt skolevalg vil høyst sannsynlig øke sårbarheten for små fagmiljø.

Nå er Hitra og Frøya videregående skole slått sammen under navnet Guri Kunna. Den nye organiseringen skaper utvilsomt et behov for tilpasninger. Det er ikke optimalt med to skolesteder for et kollegium og en elevgruppe. Men når denne løsningen er valgt, forventer vi at tillitsvalgte, rektor, lærere og alle som er interessert i en god skole på Hitra og Frøya, bidrar i dialog og et godt samarbeid basert på likeverdighet og respekt – til beste for elevene.

Les flere meninger på lokalavisas Meninger-sider

Utdanningsforbundet skal ha en tillitsvalgt og en klubb på hver skole hvor vi har medlemmer. Da det ble bestemt at Hitra og Frøya videregående skole skulle slå seg sammen, ble det gitt anledning til å fortsette med en tillitsvalgt på begge skolestedene. Intensjonen var å ivareta alle medlemmene best mulig i en sammenslåingsprosess. Dette var en overgangsordning.

Nå er det tid for å samle seg om en klubb og en tillitsvalgt på Guri Kunna. Det er nødvendig for å skape ro og rom for gode diskusjoner, slik at Utdanningsforbundet fortsatt kan være en konstruktiv bidragsyter i den videre utviklingen av Guri Kunna. Utdanningsforbundet Sør -Trøndelag har tillit til at både medlemmer og tillitsvalgte vil bidra til at de beste løsningene blir valgt, til nytte for elevene som går – og skal gå på Guri Kunna.

Hans Lieng

Fylkesleder

Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag