Jeg leser i dagens Hitra-Frøya om utbyggingen til TOBB på Fillan. Maken til arroganse som ordførere og politikere på Hitra utviser i saken opprører meg.

Dette er respektløst av kommunen å gå ut slik:  - Hvor er respekten for naboene som faktisk har fått medhold?

- Hvor er respekten for overordnet myndighet (les: Fylkesmannen)

Nå skal det jobbes på høygir for å få saken igjennom, og det virker som alt arbeid skal legges tilside.

- Kommuneplanens arealdel er vedtatt i kommunestyret - Kommunen har selv utarbeidet og fått godkjent reguleringsplan for området - De er selv grunneier og selger.- Etter lange og gode prosesser med KPA og reguleringsplan aksepterer de dispensasjon fra planer de selv har vedtatt.- De bruker bl.a. akutt boligbehov som brekkstang og argumentasjon . Blir det byggestart omgående om godkjenning kommer ? ... Og så skyter de på Fylkesmannen når de møter motstand, og attpåtil setter naboene i et urettferdig lys fordi de faktisk følger demokratiske prosesser og påklager, men får medhold.

Anonym

Flere meninger finner du på hitra-frøya.no/meninger