Rådmannen har sammen med innleid ekspertise, og en samlet oppvekstetat, vurdert ressurssituasjonen for skolene på Frøya. På den bakgrunn ønsker rådmannen å styrke to enheter. Økningen på Sistranda var foreslått på grunn av elever med store hjelpebehov.  Kristin Reppe og AP`s stadige kritikk mot Sistranda skole er vi blitt vant til, men at de velger å gå så langt som å fjerne en stilling i forhold til elever med spesielle behov er skuffende. Nordskag var det for øvrig ingen diskusjon rundt. Senterpartiet støtter rådmannens forslag og vil gi elever som trenger ekstra oppfølging den hjelp og støtte de har krav på.

AP er de fremste pådriverne for å bygge nye kulturhus på Frøya, kultursenter, storhall, klatrehall og sjøsportssenter. At idrett er kultur og arenaene er kulturbygg er vi enige om. Det som blir så merkelig er at de eldste og mest kjære kulturbyggene vi har, kirkene, tar vi oss ikke råd til å holde i stand. Skjønn det den som vil. Senterpartiet støtter rådmannen og Frøya sogn i denne saken, også når det gjelder adgang for funksjonshemmede i Hallaren kirke og i Titran kapell. Kirkebyggene er viktige i folks liv, det er her vi starter og her vi ender, det er derfor riktig og viktig å ta godt vare på dem. Senterpartiet håper flertallet ser dette når de får tenkt seg om.

Frøya Storhall var et stridstema i formannskapet. Senterpartiet stemte for bygging, men har hele tiden forhold oss til AP og ordførerens forsikringer om driften ikke skulle belaste kommunen. Nå er den første halvmillionen bevilget, men vi velger å stole på flertallet om at driften vil gå så det suser. Senterpartiet håper driften er kvalitetssikret og at selskapet har likviditet til å lønne både vaktmester, daglig leder og renholder. Nå har næringslivet bidratt til bygging av både kulturhus og idrettsanlegg, la oss håpe de tenker omsorgsboliger og sykehjemsplasser neste gang de ønsker å donere penger, dette er det minst like stort behov for.

Senterpartiet støtter rådmannens forslag om utbedring og asfaltering av veiene til Stølan og Fillingsneset. For oss som ofte ferdes på disse strekningene er det ikke vanskelig å forstå beboernes fortvilelse og frustrasjon. For Senterpartiet er det viktig at folk får bo der de ønsker, men da må det legges til rette for dette også i grendene.

Avslutningsvis sier vi oss enig i at Frøya er heldige som kan prioritere nye tiltak der andre kommuner sliter med innskrenkinger. Lånegjelden bekymrer oss, Frøya kommune vil snart passere en milliard kroner. Den økonomiske situasjonen er stabil med lavt rentenivå, men vi ser tegn på endringer. Vi er sårbare sier rådmannen i sitt budsjettframlegg «Frøya kommune har en stor økning i skatteinngangen for 2016. Denne skyldes i stor grad at det er to skatteytere som har innbetalt store tilleggsforskudd..». Senterpartiet håper ingen av disse to skatteyterne flytter fra Frøya.

Senterpartiet har alltid delt verdiene som venstresiden står for, både når det gjelder omsorg for den vanlige mann og for de svakeste i samfunnet, derfor forundrer en del av vedtakene oss, denne gang. Det kan virke som om partiet gjør endringer kun for å markere at de sitter med makta alene.

Senterpartiet har studert rådmannens budsjettforslag nøye og selv om AP og SV har «all makt» håper vi de besinner seg, spesielt når det gjelder de endringene som rammer de svakeste. Senterpartiet vil støtte rådmannens forslag.

Knut Arne Strømøy

Frøya Senterparti

Flere meninger finner du på vår meninger-seksjon hitra-frøya.no/meninger