Marcus Svenning- Hitra SV misforstår.

Det er ikke alle hytteeiere som har luksushytter, og hytte / fritidsbolig er tross alt et tilbud som folk setter stor pris på for å slappe av fra maset i hverdagen. Da bør de ha samme rettigheter som om de kun oppholder seg i sin ordinære bolig. Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Dersom du eier en hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen. For å få strømstøtte til fritidsboligen må man søke kommunen om bruksendringstillatelse til bolig etter plan- og bygningsloven, og man må kunne dokumentere at slik tillatelse er gitt.

Hvem kan gjøre det Svenning og hvilken kommune aksepterer bruksendring fra hytte til bolig?

Det er mulig at du, Marcus Svenning ikke gråter noen tårer for de med god nok råd til å eie hytte med innlagt strøm når de ikke får strømstøtte.

Vi i Pensjonistpartiet gråter heller ikke, men sier fra når noe er urimelig.

Grunnlovens paragraf 98 sier tross alt Svenning:

«Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

Dette er noe også SV kan ta med seg i den politiske hverdag.

Vi kommer ikke langt med misunnelse.

Per Ervik Gruppeleder for Pensjonistpartiet på Hitra

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting