- Her går det bra

Det er ingen grunn til å snakke ned distriktene i Trøndelag. Snarere tvert imot. På kysten går det meste svært godt. Vi har en sterk og god oppdrettsnæring og mange virksomheter knyttet til fiskeri og alt det havet kan by på.

Vi får stadig nye bedrifter og har ikke mangel på arbeidsplasser, snarere er det av og til knapt med arbeidskraft. Det er en bølge av optimisme, nytenking og etableringsvilje. Det viser at hele landet er tatt i bruk- og lever i beste velgående. Selvfølgelig er næringsaktørene ikke fornøyd med alt, det er alltid noe som kan bli bedre. For mange er det viktig å få bedre kommunikasjon, enten dette er bedre reisemuligheter til Trondheim, eller det er bedre veier og bedre sjøsamband for å få produkter ut i markedet. Dette er viktige saker for Venstre i dette valget. Venstre støtter også en ny folkehøgskole på Mausund, bygd på den næringen og kulturen som er på kysten. Det er viktig med mangfold i skolen, og en folkehøgskole vil gi økt kompetanse og flere ungdommer til kystnæringene.

Jon Gunnes

På Hitra og Frøya er oppdrettsnæringen dominerende. Næringen er helt avhengig av tilgang til det største markedet- EU. Næringen er med andre ord helt avhengig av EØS-avtalen. Det er deres garanti for et marked som fungerer uten store endringer i rammevilkårene. Næringen er også avhengig av import av råstoff til lakseforet. De er avhengig av en fri handel. I de to øykommunene ligger også landets desidert største bedrifter innen krabbe og skjell. Disse skal også ha produktene ut til EU-markedet. På Fosen er landets største bedrift for foredling av sild, det er bare en liten del av dette som havner på norske bord. De fleste som arbeider i produksjonen av fisken kommer fra EU, og de jobber i sesonger. Produksjonen må tilpasses når råstoffet landes.

Disse næringene er altså avhengig av et fungerende arbeidsmarked innenfor rammen av EØS. Det er arbeidsinnvandrere som holder hjulene i gang. På Frøya er rundt 20 til 25 prosent av innbyggerne «utlendinger». På Hitra skal det være folk fra 70 nasjoner. Det er et fargerikt mylder av språk og kulturer- og det ser ut til å gå veldig bra. Men det er ikke bare sjømatnæringen som er avhengig av et EØS-marked. I jordbærsesongen er åkrene snart er fulle av sesongarbeidere fra EØS-området. Landbruket er også avhengig av fleksibel og midlertidig arbeidskraft – det har de alltid vært.

Flere meninger finner du på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Reiselivet er også avhengig av stor fleksibilitet. Det er en næring med små marginer, som ikke har sesong hele året. Heldigvis er det mange som liker å jobbe fleksibelt. Mange liker å stå på når behovet er størst. De fleste av oss jobber i bedrifter med jevn produksjon, det er ikke så stort behov for fleksibilitet. Enda flere jobber i det offentlige der markedet egentlig ikke betyr så mye. Men alle arbeidsplasser er ikke slik, og de kan heller ikke være slik. De må tilpasse seg markedet.

Norge er kåret til verdens beste land å bo i. Norge er også et ekstremt distriktsvennlig land.

Det er det siste året skapt et falskt bilde av distrikter i opprør. Det er skapt av partier og grupper som vil at den samme politikken som har ført til sentraliseringen de ikke liker skal fortsette. Det er ingen grunn til å tro at folk i utkantene hverken har det verre, eller er mer misfornøyde, enn byfolk.

Ingen land i verden bruker så mye penger på landbruksstøtte og distriktspolitikk som Norge. Det er ingen grunn til å snakke ned distriktene.

Det er ikke mye som tyder på at dagens reformer gir et dårligere tilbud for folk flest. Det er ikke lensmannskontorene som bidrar til tjenestene, det er politifolk ute på veien. Vi vil alle ta hele landet i bruk – og gjør det. Vi tror på reformer tilpasset endringene i samfunnet. Vi trenger ingen reverseringspolitikk – vi skal videre.

Arvid Hammernes, listekandidat Frøya

Jon Gunnes, førstekandidat Sør-Trøndelag Venstre