Nå var det egentlig ikke meningen å skrive mer rundt denne saken fra min side, men Lill Harriet Sandaunets kommentar behøver at man presiserer noen forhold.

Ett samlet politisk miljø på Hitra støtter rektors løsning vedrørende fordeling og utvikling av studietilbud. Vi mener dette for det første gir elevene ett bedre tilbud samt at det blir flere valgmuligheter med et styrket lærerkollegium. Det er også godt å se støtten fra fylkeskommunalt hold.

Utfordringen er at krefter rundt skolested Frøya ikke tar vedtaket til etterretning og har startet det som for oss ser ut som en kampanje for å sverte rektor. Det avholdes møter med fylkespolitikere og næringsliv der man stiller spørsmål om blant annet mangelen på utviklingsprosjekter og peker i retning av rektor. På disse møtene deltar også tidligere rektor uvisst av hvilken grunn. Det kan kanskje være av interesse for skoleutvalget. I alle fall er spørsmålet rettet til skolen. Hva målet med kampanjen er, kan man bare spekulere i, så det skal jeg ikke komme inn på her.

Utviklingsarbeid er jo ett av temaene som skal diskuteres i skoleutvalget. Jeg har rettet spørsmål om det har vært behandlet saker om kritikkverdige forhold i arbeidet med utviklingsprosjekter siden den nye ledelsen tiltrådte til flere av medlemmene i utvalget, tilbakemeldingene er at slike bekymringer ikke er fremkommet. Da blir det merkelig at dette brukes som argument og at det meldes via media.

Ett slikt press som utøves mot rektor oppleves også utfordrende for andre i kollegiet ved skolen. Det har jeg fått mange tilbakemeldinger om.

Skoleutvalget på Guri Kunna vedtok enstemmig i møte den 23.10.17 i forbindelse med diskusjonen rundt organiseringen av studietilbudet som pkt 4: Skoleutvalget ber forøvrig nå om at alle parter, som har vært involvert i prosessen, bidrar til at skolen får den nødvendige arbeidsro og utviklingsmuligheter.

I etterkant av rektors beslutning sender leder i skoleutvalget ut ett skriv der hun ikke ser seg som leder av skoleutvalget «i denne saken». Vi mener at sitter man som leder i et skoleutvalg så må man respektere og bidra til at vedtak gjort i utvalget blir effektuert. Spesielt når de er enstemmige. Samtidig er det min personlige oppfatning at leder i skoleutvalget ikke bidrar til å roe ned kampanjen rundt rektor, snarere tvert imot. Hva som får leder til å gå imot eget vedtak får være opp til henne å informere om.

Denne kampanjen mot rektor kan jeg ikke stilltiende akseptere. Når så mange fra det politiske miljøet og næringslivet på Frøya benytter slike metoder mot ett menneske som gjør jobben sin må noen si ifra. Nå skal det sies at det ikke er ett samlet Frøya som står bak kritikken.

Mitt ønske er nå at alle følger og respekterer vedtaket foretatt av skoleutvalget, og at alle parter bidrar til at skolen får nødvendig arbeidsro til å gi elever og lærere ett godt arbeidsmiljø. Så må skole og næringsliv finne tilbake til en samarbeidsform som gagner alle.

Til sist vil jeg, på vegne av et samlet politisk miljø på Hitra, gi en uforbeholden støtte både til rektor og til resten av kollegiet. Vi synes dere gjør en fabelaktig jobb i den stormen dere står i. Stå på videre.

Tor Johan Sagøy

Leder Hitra Høyre

Se flere innlegg på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Har du noe på hjertet? Send oss en epost på post@hitra-froya.no