Firmaene Aqualine AS, Hestnes Offshore & Aquaservice AS og Frøya Havbruksservice AS er nå fusjonert inn i ett selskap under navnet Aqualine AS.

Firmanavnene Hestnes Offshore & Aquaservice AS og Frøya Havbruksservice AS er dermed blitt slettet fra foretaksregisteret.

Aqualine AS har firmaadresse i Trondheim, men har anlegg på Hammarvika og er for tida i ferd med å overta sin nye tomt i Nordhammarvika næringspark.

I mars i fjor ble det kjent at Aqualine kjøper opp nabobedriften Frøya Havbruksservice As på Hammarvika, og Hestnes Offshore & Aquaservice AS på Hestnes. Sist høst besluttet styret i Frøya Havbruksservice AS å si opp 17 personer ved bedriften på Hammarvika.

- Det har over lengre tid vært en økende overkapasitet ved virksomheten i Frøya Havbruksservice AS. Også situasjonen med luseplager i laksenæringen har bidratt til å forverre selskapets markedssituasjon. I flere år har overkapasiteten blitt forsøkt redusert ved at selskapet har lånt ut ansatte til søsterselskapet Hestnes Offshore & Aquaservice AS i perioder med stor oppdragsmengde i Hestnes Offshore & Aquaservice AS, skrev selskapet i en pressemelding.

Aqualine-konsernet understreket da at det ikke var planer om ytterligere nedbemanninger.