Coop Hamarvik SA legger i dag fram omsetningstall som viser ny omsetningsvekst, og det for femte året på rad i grupperinga av samvirkelag med dagligvarer, byggvarer og elektrovarer.

- De foreløpige tallene viser en totalomsetning (eks. moms) på 79,5 millioner kroner, noe som er en økning på 9 prosent fra 2015. Det ligger ikke noen ekstraordinære forhold i veksten, og hele økninga har sitt grunnlag i organisk vekst, forteller daglig leder Audun Klev.

De endelige regnskapstallene er ikke klare, men oversikten viser omsetningsvekst i alle de fem siste årene. Ifølge Klev har økningen de siste tre årene vært på formidable 27,2 prosent.

- I 2013 var omsetninga på 62,5 mill kroner, i 2014 på 70 mill kroner, i 2015 var den på 73 mill, og i 2016 altså 79,5 millioner kroner. Tilbakemeldingen fra kundene indikerer at vi scorer godt spesielt på varesotriment, servicenivå og kompetanse. og ikke minst at vi deler overskuddet med våre medlemmer, sier Klev.

Fordelt på avdelingene viser tallene at Marked Hamarvik økte omsetninga med 4,9 prosent, ByggMix vokste med 12 prosent og Elektro med 15,2 prosent. Marked Dyrøy har nøyaktig samme omsetning som året tidligere.

Omsetning Coop Hamarvik
Omsetning Coop Hamarvik