- Dette var veldig positivt, sier Arild Trygve Nordvik, en av fiskerne som vil miste sin faste krabbeplass hvis Salmar får etablere oppdrettslokalitet ved Salatskjæra utenfor Mausund.

- Men vi er ikke helt trygge ennå, sier Roger Iversen, leder i Mausund fiskarlag.

Forvaltningsutvalget vedtok i dag en enstemmig høringsuttalelse der de anbefaler at Salmar ikke får etablere ny oppdrettslokalitet ved Salatskjæra. Men dette er kun en uttalelse. Saken avgjøres i fylkeskommunen.

- Vi har hatt innvendinger til tidligere etableringer. Men dette er første gang vi er blitt hørt av kommunen. Slik det er blitt nå, så er vi i Mausund kringsatt av oppdrettsanlegg, sier Roger Iversen fra Mausund fiskarlag.

Administrasjonens innstilling gikk på at man sier nei til Salmars søknad, på grunn av hensynet til fiskeriinteressene. I dagens forvaltningsutvalg kom det tydelig fram at Arbeiderpartiets representanter Pål Terje Bekken og Frode Reppe kom til møtet med ulik innstilling.

Reppe gjentok mye av det han har sagt til lokalavisa tidligere, med antydning om at man her var tvunget til å støtte den største verdiskaperen (forstått som oppdrettselskapet).

Bekken vektla at oppdrettsnæringa har hatt en veldig utvikling, at oppdrettsanleggene har blitt større, og at man nå plasserer anlegg på steder fiskerne ikke kunne forutse at det ville komme oppdrett den tida man utarbeidet den gjeldende kystsoneplanen.

- Fiskarlagene har uttalt seg til lignende saker, men vi har aldri sett dem uttale seg så krast som i denne saken. Sett ut fra at det har skjedd så mye man ikke kunne forutse, så synes jeg at forslaget til vedtak er et godt vedtak, sa Bekken.

Dette fikk Frode Reppe til å be om gruppemøte for flertallsgruppa Ap/H. Etter gruppemøtet stilte hele gruppa seg bak innstillinga om å anbefale nei til søknaden.

- Det er viktig at vi er enige i utvalget om en sak som er prinsipielt viktig. Men dette understreker også hvor viktig det er at vi får rullert arealplanen, og at det blir avholdt forhåndskonferanser. Vi vil ikke komme i en sånn situasjon igjen, der vi politikere må velge mellom en svak gruppe og en veldig sterk, sa Frode Reppe.

Jorunn Skarsvåg (Sp) sa at hun ikke syntes saken var noe vanskelig.

- Ved hvert valg sier vi at vi skal ta vare på fiskerne. Da må vi vise det også når det kommer til stykke, sa Skarsvåg.