I slutten av oktober planlegger Statens vegvesen og entreprenøren å kople sammen de siste bitene av overbygningen på Dolmsundbrua.

– En milepæl, sier prosjektleder Steinar Johansen.

I videoen under (produsert av Statens vegvesen) kan du bli med opp og ut på brukonstruksjonen slik den ser ut akkurat nå. Bruarbeiderne har en høythengende arbeidsplass med spektakulær utsikt over Dolmsundet.

Statens vegvesen forteller at i løpet av de nærmeste dagene koples den såkalte kragarmen fra søylen som står 20 meter ut fra land på Dolmøya (akse 3) mot viadukten på land. Omkring ei uke etterpå, om ca. fjorten dager, koples kragarmene midt i Dolmsundet sammen. Etter at dette arbeidet er gjort, kan vi for første gang se hele overbygningen på brua.

FIKK DU MED DEG VÅR APRIL-SPØK? "Dolmsundbrua må bygges på nytt"

- Vi har hatt god fremdrift på anlegget siden midten av mai. Byggingen av fritt frambygget fra akse tre har gått dobbelt så raskt som fra akse to. Sammenkoblinga av overbygningen på brua er en milepæl, sier prosjektleder Steinar Johansen. Han legger til at været er med på å avgjøre når koblingsstøpen kan foretas.

Gir honnør til entreprenøren

Johansen gir honnør til entreprenør NCC for å ha tatt nødvendige grep som har ført til mer effektiv fremdrift på anlegget. Ifølge opprinnelig tidsplan skulle brua være ferdig 30. mai 2015.

Prosjektleder Steinar Johansen

Statens vegvesen og entreprenør NCC ble før sommeren enige om en omforent revidert fremdriftsplan. Partene er også enige om en prinsippskisse med hensyn til ansvarsfordeling for de forsinkelser som har oppstått.

Brua åpner i mai 2016

Når brua åpner for ordinær trafikk i mai 2016, gjør den veien mellom Hitra og Frøya omkring seks kilometer kortere. Det at overbygningen snart er ferdig, betyr også at arbeidsfolket bruker mindre tid på transport og at maskinelt utstyr ikke lenger trenger å fraktes rundt sundet.

- Vi har begynt arbeidet med kantdragere. Dette arbeidet vil fortsette frem mot jul. Det skal også monteres rekkverk og lys på brua. Inne i brukassaen monteres det en rekke elektriske kabler. Blant annet skal høgspentkabler som i dag ligger i sundet legges om og monteres i brukassen. Helt til slutt vil membran og siste asfaltlag på brua bli lagt, sier Johansen til vegvesen.no.