Formannskapet har etter henvendelse fra Hitrarussen gitt 5.000 kroner til Krafttak mot kreft.

Kommunen har tidligere gitt én krone per innbygger. Folketallet på Hitra var i følge rådmannen 4.636 personer i tredje kvartal 2017.