Dyrevernorganisasjonen NOAH politianmelder fiskeoppdrettsfirma, og oppfordrer Mattilsynet til å gjøre det samme.

-    Den norske dyrevelferdsloven gjelder i like stor grad for fisk som for andre dyr. Det skulle man ikke tro når man ser hvordan oppdrettsnæringen drives. I anleggene lever fiskene et liv veldig fjernt fra sine instinkter og behov. Unaturlige forhold og svært høy dyretetthet fører ofte til skade og sykdom, sier leder Siri Martinsen i NOAH i en pressemelding.

Mattilsynet avslørte nylig det som skal være brudd på dyrevelferdsloven i fiskeoppdrettsanlegg hos Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett ved tre lokaliteter på Frøya. NOAH mener det må politianmeldes.

- Dette bør ikke bare munne ut i vedtak om å "skjerpe seg", men i politianmeldelse og etterforskning. Derfor anmelder NOAH dette forholdet snarlig, og oppfordrer også Mattilsynet til å anmelde, sier Martinsen.

Styreleder Lars Måsøval i Måsøval Fiskeoppdrett sier til lokalavisa Hitra-Frøya at han ikke har hørt om anmeldelsen og derfor ikke vil kommentere den ut fra det lille som foreløpig er kjent av innholdet.

Avdelingssjef Ivar Eiken i Mattilsynet ville mandag ikke kommentere overfor lokalavisa hvorvidt man fra det holdet har anmeldt eller ikke.

- Da dette gjelder et varsel om vedtak fra Mattilsynet, så vil det i utgangspunktet ikke skje mer fra vår side før fristen for virksomhet til å komme med uttalelse til varselet har passert. Denne fristen er satt til 22.11.2016. Deretter kan et endelig vedtak fattes, sa Eiken.

Rolf Bakkhaug, leder av øko-teamet ved Trondheim Politikammer, bekrefter i dag overfor bransjenettstedet IntraFish.no (krever innlogging) at de har mottatt en anmeldelse. Anmeldelsen skal ha blitt mottatt i forrige uke.

- Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse. Saken er under etterforskning, sier Bakkhaug til Intrafish, men det er også nesten det eneste han vil si.

I Mattilsynets rapporter kommer det fram at selskapene skal ha tillatt lusemengder 40 ganger høyere enn hva som er lovlig. Mattilsynet mener også at den høye mengden lus har ført til omfattende og alvorlige skader på fisken.