Hitra-Frøya fortalte før helga at Mattilsynet mener å ha avdekket brudd på en rekke bestemmelser i forbindelse med tilsyn ved i alt tre lokaliteter hos oppdrettsselskapene Måsøval og Lerøy Midt. Mattilsynet har også varslet at de vil innføre midlertidige begrensninger i disse selskapenes produksjon ved disse lokalitetene.

I dag (mandag) sier avdelingssjef Ivar Eiken i Mattilsynet at man nå avventer uttalelsene fra bedriftene.

- Da dette gjelder et varsel om vedtak fra Mattilsynet, så vil det i utgangspunktet ikke skje mer fra vår side før fristen for virksomhet til å komme med uttalelse til varselet har passert. Denne fristen er satt til 22.11.2016. Deretter kan et endelig vedtak fattes, sier avdelingssjef Ivar Eiken i Mattilsynet til Hitra-Frøya mandag.

- Er det aktuelt å gå til politianmeldelse av oppdrettsselskapene basert på det dere nå vet?

- Mattilsynet vil ikke kommentere spørsmål om anmeldelse, svarer Eiken.

- Bakgrunnen for varslene er omfattende angrep av lakselus som skadet et stort antall fisk i anleggene. I tillegg har det også vært svært høye lusetall på fisken i lokalitetene, fortalte Eiken  i en pressemelding før helga. Rapportene som lokalavisa har fått innsyn i, beskriver en rekke funn der Mattilsynet mener selskapene ikke  har overholdt regelverket. Begge oppdrettsselskapene får svært hard kritikk av tilsynet . Mattilsynet mener verken Måsøval Fiskeoppdrett eller Lerøy Midt ved disse lokalitetene har "rutiner for, utstyr for eller beredskap for drift som er tilstrekkelig for å drive oppdrett av laks ved Frøya i det omgang som har vært" ved disse lokalitetene.

- Dette har medført svært omfattende skader og lidelse for fisk og betydelig spredning av, eller risiko for spredning av, lakselus og sykdommene PD og ILA, skriver Eiken i begge rapportene og mener oppdrettsseelskapene har gjort seg skyldig i brudd på en rekke bestemmelser, inkludert dyrevelferdsloven.

Stig Nilsen, konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group, sa før helga til iLaks at selskapet vil gå grundig gjennom varselet fra Mattilsynet og komme med sine kommentarer og oppklarende faktiske opplysninger. Samtidig mener han situasjonen i denne regionen har vært et særtilfelle.

– Lerøy Midt har et høyt fokus på forebyggende arbeid mot lakselus, og har etablert en betydelig kompetanse og behandlingskapasitet basert på ulike ikke medikamentelle metoder. Vi vurderer situasjonen på yttersiden av Frøya som et særtilfelle, og legger ikke skjul på at situasjonen i regionen var svært krevende gjennom høsten. Vi tror både næringen og myndighetene må ta erfaringene med seg i det videre arbeidet. De samlede tiltakene fra Lerøy Midt og resten av næringa i regionen skal bidra til at man har kontroll på lusesituasjonen i fremtiden, sier Nilsen til iLaks.

Asle Rønning i Måsøval kaller det for en alvorlig situasjon som selskapet ikke hadde erfart tidligere.

- Dette er tragisk for den fisk som er rammet. Det er sterkt beklagelig at fisk har blitt utsatt for lidelser ved vår lokalitet. Selv om situasjonen ved Fjølværet var svært krevende og ekstraordinær er dette ikke slik vi vil drive vår virksomhet, skriver Rønning i en epost til adressa.no (krever innlogging).

Bilder tatt under inspeksjoner ved Lerøys lokaliteter ved Langskjæra, viser laks som har mistet skinnet. Dette skal ha skjedd i forbindelse med mekanisk avlusings-arbeid. Men også at langvarig og høyt lusenivå har gitt omfattende lidelser for fisken, mener tilsynet Foto: Mattilsynet