Ved brannstasjonen på Sandstad er det lagret oljevernutstyr.

Aldri har oljeboring blitt tillatt så nære Frøya og Hitra, melder lokalavisa Hitra-Frøya i en artikkel tirsdag. Vi har sett nærmere på hva som gjøres lokalt ved et eventuelt større oljeutslipp.

Brannsjefene på Frøya og Hitra kan begge fortelle at lokalt brannmannskap er del av et interkommunalt beredskapssamarbeid.

- Vi betaler for å være del av et interkommunalt organ innen akuttforurensning på land og sjø, sier brannsjef på Hitra, Dag Robert Bjørshol.

Samarbeidet involverer stort sett alle kommuner i Trøndelag og har gjort det mulig å gå til anskaffelse av en felles båt som ligger på Ørlandet og utstyr fordelt i kommunene.

- På Hitra har vi et lager på Sandstad, i tillegg er det et lager på Sunde, først og fremst med tanke på havna og skipsleia. Det finnes også et lager for akuttforurensning på Frøya, legger Bjørshol til.

Brannsjefene på Frøya og Hitra, Arvid Hammernes og Dag Robert Bjørshol.

Del av et større apparat

For noen år siden ble det gjennomført en større øvelse utenfor Frøya hvor det skulle forhindres at et større oljeutslipp nådde strandområdet.

- Vi øvde på å håndtere oljen før den kom til land ved å ta i bruk båter og legge ut lenser, sier brannsjef på Frøya, Arvid Hammernes.

Han forteller videre at de har noen meter med oljelenser på Frøya for å kunne håndtere mindre oljeutslipp.

- Men skulle det oppstå en større oljelekkasje vil et stort apparat med mange involverte settes i gang for å forhindre at oljen kommer til nærområdene ved land. Vår oppgave blir å avverge innslag av olje før den når fjæresteinene. Kommer utslippet så langt får kommunen en jobb å gjøre.

Bjørshol tror også det primært blir behov for lokalt brannmannskap i nærområdene for å redusere effekten av oljen nærmest land.

- Det er en samlet innsats som skal gjøres. Skulle det oppstå et større oljeutslipp hjelper vi hverandre over kommunegrensene, samtidig vil også staten komme inn i en stor sak som oljeforurensning. Vi kommer til å bli beordret og tildelt oppgaver av styringsgruppa.

Bjørshol legger til at Hitra kommune er godt forberedt. De har en egen uttrykningsgruppe og en varabrannsjef på nasjonalt plan når det gjelder akuttforurensning.

- Varabrannsjef Per Arne Wilmann er årlig på opplysningskurs og har fått spesialopplæring. Blir det for eksempel en utblåsning på Nordsjøen og det krever mannskap fra land vil Per Arne bli utkalt til førstehåndsgruppa, så dette er vi godt skodd for.