I løpet av kort tid starter byggearbeidet med Blått kompetansesenter på Sistranda. Trondheimsfirmaet Ruta entreprenør, som også har byggingen av Nordskag oppvekstsenter, har fått hovedentreprisen på det 3450 kvadrat store bygget som skal stå ferdig i april 2016.

Byggherre er Frøy Eiendom, som har med seg Siva som investor i det nye kompetansebygget.

Blått kompetansesenteret skal være et regionalt senter for innovasjon (såkalt klynge) innen de blå næringene, og skal huse nærings- og forskningsaktører, samt at Frøya videregående skole skal leie arealer.

- De kommer til å leie et betydelig areal i sokkelen på bygget. All ære til Sør-Trøndelags fylkeskommune og den videregående skolen for å ville satse på utdanning til oppdrettsnæringa. De som har jobbe fram grunntankene bak dette senteret har gjort en kjempejobb, sier Helge Gåsø.

Han mener det blåe kompetansesenteret vil gi en unik sjanse til å utvikle de blå næringene, og skape et utdannings- og forskningsmiljø.

- Det er unikt å skape en slik type samarbeidsarena i distriktet. Nå har vi på et vis teorien på plass, så nå gjelder det at vi får til å utvikle dette i praksis, sier Gåsø.

Alle de tre store oppdrettkonsernene i øyregionen: Marine Harvest, Salmar og Lerøy blir leietakere i Blått kompetansesenter. Men den største private leietakeren blir Måsøval fiskoppdrett. Videre er det skrevet kontrakt med Havbrukstjenesten og KL Regnskap.

- Per nå er det skrevet avtaler som betyr at 72 prosent av arealene allerede er utleid. Vi jobber med noen avklaringer med andre, og regner med at vi i løpet av de nærmeste månedene vil ha avtaler som betyr at 90 prosent av arealene er utleid, sier Helge Gåsø

Det er fra før av kjent at ACE, et selskap som jobber med tilrettelegging av havbruksforskning, ønsker seg inn i Blått kompetansesenter.