- Vi ser at disse kommunene har hatt mye interkommunalt samarbeid, noe som viser at de blir bedre om de står sammen.  I dag er det mye bra som skjer på Hitra og Frøya, og dette er ingen karakter av kommunene slik de er i dag, men vi peker på noen utfordringer i framtiden. Med den utviklingen vi ser i dag er det ingen tvil om at kommunene vil stilles større krav til, sier fylkesmann Brit Skjelbred til hitra-Frøya.

- I dag er det stor energi i næringslivet i begge kommunen, men vi tror dette vil bli enda sterkere om man står sammen og ikke konkurrerer seg i mellom, legger hun til.

Fylkesmannen understreker at når det gjelder vår region er anbefalingene at de skal slås sammen innen 2020, altså på kort sikt.

Dette vil si at fristen som er satt til årsskiftet gjelder.

Verken frøyaordfører Berit Flåmo eller hitraordfører Ole Haugen ser lyst på at kommunene skal ha kommet til en enighet innen årsskiftet, men Fylkesmannen håper at deres tilråing vil hjelpe samtalene på vei.

- Det beste er jo om kommunene kan komme til en enighet seg i mellom, før dette skal opp i Stortinget, sier fylkesmannen, som sier dette vil bli en kjemperegion  om de slås sammen.

- Kommunesenteret var en sentral faktor til at samtalene mellom Hitra og Frøya stoppet opp i vår. Dere ville ikke anbefale et kommunesenter(ikke deres mandat), men hvordan kan man gå videre med dette?

- Det er ingen tvil om at kommunesenteret er noe av det vanskeligste. Jeg ser ikke bort i fra at det kan være en fordel om departementet eller andre kan komme inn å hjelpe med akkurat dette. Altså ikke at de skal bestemme, men at de kan hjelpe til med å finne best løsning. Det finnes også muligheter for flersenterløsninger, svarer fylkesmann Brit Skjelbred.