Etter rapporter om dårlig DAB-dekning på 714 mellom Orkanger og Hitra går vi inn på dekningskartet og får bekreftet dette.  Etter et søk på nettet, og finkikking på dekningskartet blir dette bekreftet.

I utgangspunktet ser hele Trøndelag gult og fint ut, noe som indikerer full dekning, men zoomer vi inn ser vi at det er noen små, hvite flekker på kartet som følger traseen til 714 nesten slavisk.

Bedring i vente

Vi tok kontakt med Digitalradio Norge som har ansvar for overgangen fra analog til digital radio i Norge og spurte om dette var sånn man kunne forvente radiovirkeligheten langs veien i tida framover.  Etter litt leiting på kart og i system får vi et positivt svar.

-Jeg har gode nyheter til dere, sier Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

Nå er senderne riktig nok kun knyttet opp mot NRKs kanaler inntil videre.  Vi blir fortalt at siden de kommersielle kanalene har andre konsesjonskrav enn NRK, og at det ikke stilles like høye krav til dekning, så kan ingen foreløpig svare på når alle kanaler er tilgjengelige.

Men holder man seg til statskanalene blir radiohverdagen lettere for folk som ferdes langs riksveien.  Og som et tips sier Torvmark at ved å gå inn på www.radio.no finner man tips for hva man kan gjøre for å bedre mottaksforholdene for DAB.