- Vi er helt avhengige av at fiskeflåten kan trekke til seg engasjerte og interesserte unge fiskere. Jeg har derfor bestemt at det skal lyses ut inntil ti nye rekrutteringskvoter for 2017, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Siden 2009 har departementet årlig lyst ut nye deltakerløyver, også kjent som rekrutteringskvoter, til unge fiskere som eier fiskefartøy. Målet er å gjøre det lettere å etablere seg som fartøy-eier og å sikre rekruttering til fiskeryrket.

Ordningen er bare for fiskere under 30 år som eier fartøy. Dersom flere enn ti fiskerer oppfyller vilkårene for nytildeling, vil søkere med utdanning i kombinasjon med fartstid bli prioriterte, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

- Ordningen gjør at mange unge fiskere får et godt fotfeste til å velge å bli værende i fiskerinæringen på lang sikt. Det vil jeg støtte, sier fiskeriministeren.

Fiskeridirektoratet vil om kort tid lyse ut rekrutteringskvotene.

Gruppeleder i Hitra Fremskrittsparti, Tom Skare, sier han er glad det nå er gjennomslag for en sak det er jobbet lenge for å få til.

- Jeg håper det finnes unge fiskere i Hitra/Frøya-regionen som vil benytte seg av ordningen og søke på en eller flere av rekrutteringskvotene som nå blir gjort tilgjengelig, sier Skare.