Hvert år settes NOF søkelyset på en spesiell art blant fuglene. I 2018 er det tjelden som blir denne æren til del. Både fordi den finnes omtrent overalt i landet, men også fordi den er i tilbakegang.

Riktignok ser den norske bestanden ut til å være relativt stabil, men i England, Nederland og Tyskland har vinterbestandene gått ganske mye tilbake.

Drar etter hekkesesongen

Jeg har sjelden hørt noen nevne at nå er tjelden dratt, etter endt hekkesesong. For den gjør så lite av seg, når den takker for seg etter sommeroppholdet og setter kursen mot mildere strøk allerede i august. Plutselig er alle bare borte. Mange av dem overvintrer i England, men noen av dem kan også tilbringe vinteren ute i skjærgården hos oss.

Når tjelden kommer i mars, da snakker "alle" om den. I likhet med de første syngende svarttrostene i mars, tiltrekker de første tjeldene seg oppmerksomhet. Som oftest blir den først sett i fjæra, der den går og plukker småkryp selv om snøen kan lave ned.

Når plener og ekrer har mistet vinterbekledningen, og meitemarken er tilgjengelig, inntar den også disse områdene.

Selve symbolet på vår

Både lyden og det flotte utseendet kan få fram godhumøret i de som har ventet på den, og for mange er tjelden selve symbolet på vår. NOF lokallag Hitra og Frøya har til og med tjelden i logoen sin.

Når den før nevnte svarttrosten forflytter seg fra bakkenivå og opp i tretoppene, der den krydrer vårkveldene med sin vakre, melankolske sang, skal også tjelden være tilbake.

Det hevdes at tjelden skal være på plass overalt den 12. mars, men det er en sannhet med visse modifikasjoner. For noen lar vente litt på seg, selv om datoen 12. mars er en god pekepinn for tilbakekomsten etter vinteroppholdet.

Mange kommer tilbake til samme hekkeplass år etter år, og undertegnede kjenner til to tjeldpar på Sistranda, hvor ett av individene er ringmerket. På den måten går det an å kjenne igjen enkeltindividene.

Kan bli svært gammel

Tjelden kan forresten bli svært gammel. Mens de fleste småfuglene sjelden blir mer enn noen få år gamle, så er det dokumentert at den eldste tjelden som er ringmerket i Norge var over 32 år gammel da den ble skutt i Finland. Men det er funnet eldre tjeld enn det i Norge. En tjeld ringmerket i England i 1969, ble funnet igjen nesten 37 år seinere, i Rogaland i 2006. Da var den nettopp drept av en rovfugl.

Den aller eldste norske fuglen av arten tjeld kan ha vært enda eldre, ettersom ringen fra nok en tjeld merket i England (i 1975) ble funnet i et hubroreir i Rogaland i 2012. Men ettersom ingen vet når fuglen døde, kan ikke alderen tidfestes, selv om det var gått over 37 år siden den ble ringmerket. Vi kan også nevne at det i Nederland i 2016 ble meldt om en tjeld som var passert 46 år, og fremdeles var i god form. Så det kan godt være at den tjelden du så i fjor og i forfjor, og flere år før det, er den samme som snart dukker opp hos deg.