Kommunene ser et økende behov for flere sykepleiere på Frøya og Hitra. Ledere i det lokale helsevesenet jubler over NTNU og kommunene i Orkdalsregionens nye desentraliserte studietilbud som lokalavisa HF har skrevet om tidligere.

- I høst kan hitter- og frøyværinger ta bachelorgrad i sykepleie her i øyregionen. Det er en unik mulighet til å ta høyere utdanning uten å flytte, sier de.

En god investering

Det er flere fordeler med å tilby et desentralisert utdanningstilbud sett fra kommunenes ståsted, sier assisterende rådmann i Hitra kommune, Harald M. Hatle.

- Det koster penger og drive stadig rekruttering over tid. Satser vi i stedet på å utdanne folk som allerede har en lokal forankring er det større sjanse for at de bli værende. Det er en god investering.

Samtidig gir man sine ansatte en mulighet til å ta et karrieresteg videre. Få nye utfordringer og øke kunnskapen sin, legger lederne til.

- Det anbefales virkelig

HiST (Høyskolen i Sør-Trøndelag) har tidligere kjørt et lignende desentralisert studietilbud i øyregionen.

- Til sommeren er det to år siden jeg var ferdig med min sykepleierutdanning, forteller Silje Båtvik. Hun sier det var kjempefint å kunne fullføre sykepleierutdanningen på heimplassen, siden hun er etablert på Hitra med familie.

Det nye NTNU-studietilbudet er et 3 årig heltidsstudie og det vil som i Båtviks studieløp bli direktesendt video-undervisning lokalt.

Sykepleierutdanningen er 50 prosent teori og 50 prosent praksis som kan gjennomføres delvis lokalt.

- I tillegg må det gjennomføres praksis på et sykehus, legger enhetsleder i hjemmetjenesten på Hitra, May Britt Sollie til.

Silje var innom både St. Olavs hospital og sykehuset på Orkanger. I denne perioden hadde hun hybel og turnusen hennes ble tilrettelagt pendling hjem til Hitra.

Hun forteller videre at de var en liten, men sammensveiset studiegruppe tross ulik alder.

- Jeg anbefaler virkelig alle å søke.

Åtte til tolv personer får tilbud om sykepleierstudiet denne gang. Allerede vet helselederne om flere potensielle søkere.F.v.: Avdelingsleder ved Dagsenteret for demente, Ann Karin Strøm. Avdelingsleder ved Frøya sykehjem, Kristin Grønskag. Sykepleier i Hitra kommune, Silje Båtvik. Helse- og mestringrådgiver i Frøya kommune, Torny Dahlø Sørlie. Assisterende rådmann i Hitra kommune, Harald M. Hatle. Personalrådgiver i Hitra kommune, Line Røkenes og enhetsleder i Hitra kommunes hjemmetjeneste, May Britt Sollie.

Økende behov

Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft har kommunehelsetjenesten fått flere oppgaver å løse.

- Medisinsk behandling som tidligere ble gjort på sykehus skal nå løses i hjemkommunene. Det har blitt en mer kompleks situasjon som krever ulik kompetanse. Vi er på god vei i riktig retning på Hitra og Frøya, men trenger flere hender og hoder, sier avdelingsleder ved Frøya sykehjem, Kristin Grønskag før hun tilføyer:

- Helse- og omsorgstjenesten er i spennende utvikling. Det er en yrkesretning som byr på allsidige oppgaver.

Ved å tilby studiet lokalt blir man mindre sårbar, legger helse- og mestringrådgiver i Frøya kommune, Torny Dahlø Sørlie til.

- Dette er en måte å se framover og prøve å dekke inn behovet vi vet kommer.

Lang erfaring

Hitra og Frøya har lang erfaring med kompetanseheving.

- Vi har en lavere andel høyskoleutdannede her enn lenger inn i landet, men vi har erfart at med tilrettelegging ønsker øyværingene å ta utdanning. Det vi har gjort i Hitra kommune tidligere er å starte en dialog med sykepleier-studentene. Spurt de hva de ser for seg å jobbe med når de er ferdig med studiene og legge en plan så de kan gå rett i arbeid hos oss etter endt utdanning. Fordelen er at de kjenner arbeidsplassen og kanskje kollegaene fra før av, sier Hatle.

En stor andel av sykepleierne ansatt i Hitra kommune har gått desentraliserte løp i sykepleie på Hitra og Frøya tidligere, legger personalrådgiver i Hitra kommune, Line Røkenes til.

Hatle sier at de håper at det skal komme tilsvarende desentralisert tilbud om etter- og videreutdanning av fagarbeidere innen helse i tiden framover.

- Det er også ønskelig å få til et desentralisert tilbud for bachelor innen vernepleie på Hitra og Frøya etter hvert.

Vet om søkere

Er man allerede fast ansatt i kommunen vil man må få innvilget permisjon til å studere.

- Man har også rett til fullt stipend fra Lånekassen og med små barn kan man få forsørgerstipend. Etter å ha fullført vil deler av studielånet bli omgjort til stipend. Noen banker gir også avdragsfritt lån over kortere perioder, sier Røkenes.

Silje forteller at hun tok en del helgevakter for å spe på inntektene under sin studietid, og for å ikke komme helt ut av jobben sin.

Åtte til tolv personer kan få plass på sykepleierstudiet denne gang. Allerede vet lederne om flere som skal søke.

Om det blir studiested på Hitra eller Frøya er ikke avklart ennå. Studiet blir lokalisert hvor flest studenter er bosatt, sier Dahlø Sørlie.

Ønsker man å søke studiet er det to frister man må forholde seg til.

- Opptakskravet er generell studiekompetanse eller at man kan bli vurdert ut fra sin realkompetanse. Frist for de som søker med realkompetanse er 1 mars. For de med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april. Det stilles krav om to års relevant yrkeserfaring for alle søkere.

Det er gjerne slik at et kull fullføres før man starter på nytt med tilbudet, sier Hatle.

- Det blir hvertfall tre år til neste gang man har muligheten til å søke på desentralisert sykepleierutdanning ved Hitra og Frøya.

- Opptakskravene blir endret fra og med neste år. I år har søkerne fremdeles mulighet til å søke mens de gamle opptakskravene fortsatt gjelder, sier Line Røkenes avslutningsvis.