Selskapet FlyViking AS, som i høst åpnet en ny, daglig flyrute fra Ørlandet til/fra Oslo, innstiller de øvrige flyrutene sine. Det melder selskapet i dag (fredag).

- Styret i FlyViking AS har besluttet å innstille driften i selskapet. De siste flyvningene vil skje 12. januar 2018, mens man gjennom etableringen av et nytt aksjeselskap vil forsøke å opprettholde ruten Ørland - Oslo - Ørland. Dette skal inntil videre skje gjennom innleie av fly og personell fra andre flyselskaper, skriver selskapet i meldinga.

FlyViking har regionale flyvninger i Nord-Norge, samt flyvninger til/fra Gardermoen og Trondheim.

– Hovedårsaken til at vi har tatt denne beslutningen, er at det ikke er økonomisk forsvarlig å drive videre med det materiellet vi har i dag, sier styreleder Ola Olsen.

– Vi beklager de ulempene dette vil medføre for kundene som har kjøpt billetter med selskapet etter den 12. januar. Samtlige kunder bes ta kontakt med selskapet, slik at de kan få refundert sine kjøp i henhold til salgsbetingelser og passasjerrettigheter, sier daglig leder Heine Richardsen.

FlyViking viser til at hovedårsaken er manglende økonomiske resultater, men at man også har møtt en del andre problemer som har fått negativ effekt på driften. Dette er blant annet tekniske problemer med flymaskiner, som har gitt innstilte avganger og tap av tillit blant kundene.