Advokat Martin Tvedt i advokatfirmaet Lønnum DA, har tidligere sendt et brev til Samferdselsdepartementet med krav om tilsyn med Tjøme kommune, etter at kommunen vedtok å forby vannscooterkjøring i kommunen. Advokaten mener saksbehandlingen har store mangler.

I høringsbrevet til Tjøme kommune kommer det frem at advokaten representerer vannscooterimportøren BRP Norway AS, som har adresse i Trondheim.

Nå ber advokaten i en e-post til departementet, om at det også føres tilsyn med Hitra kommune.

- Jeg har tidligere sendt inn vedlagte brev per post til departementet, hvor det bes om at departementet fører tilsyn med Tjøme kommune, jf. havne‐ og farvannsloven § 52. I etterkant har flere kommuner vedtatt lokale forskrifter, og samtlige av disse må anses ugyldige grunnet både mangelfull saksbehandling og at de ikke er i tråd med hjemlene i havne‐ og farvannsloven. Vi ber derfor departementet om å føre tilsyn også med kommunene Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord, Hitra og Larvik, da forskriftene i disse kommunene synes å lide av stort sett de samme feil som forskriften fastsatt av Tjøme. I tillegg er det i kommunene Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord og Hitra fastsatt fartsgrenser for vannscooter på 5 knop for transportkjøring, på tross av at departementet og Kystverket har opplyst kommunene om at det ikke er anledning til å forskjellsbehandle fartøyer ved fastsettelse av fartsgrenser. Departementet bes se på både saksbehandlingen i de enkelte kommuner, og undersøke hvorvidt forskriftene er i tråd med hjemmelsgrunnlaget i havne‐ og farvannsloven, skriver advokaten.