For sjette år på rad har tusenvis av frivillige over hele Norge gjort en formidabel innsats for miljøet gjennom rydding av strender og havbunn både langs kysten og i innlandet.

- Frivillige ryddere har gjennomført 1 364 ryddeaksjoner, ryddet 869 kilometer og samlet inn 377 tonn marint avfall, forteller prosjektleder for Strandryddedagen, Malin Jacob.

Økning

Antallet ryddeaksjoner har økt med hele 60 % sammenliknet med 2015. Mengde innsamlet avfall har økt med 50 %, og antall meter ryddet har økt med 43 %. Det ryddes i alle fylker, men nok en gang er det Nord-Norge som kan vise til flest ryddeaksjoner. I våre tre nordligste fylker ble det gjennomført hele 507 aksjoner.

Avfallsselskaper spiller en helt sentral rolle i forbindelse med opprydding av marint avfall, og Hold Norge Rent samarbeider blant annet tett med gjenvinningsentreprenøren Ragn-Sells, som også er hovedsponsor for Strandryddedagen. Begge er svært fornøyde med både deltakelsen og fangsten.

Forsøpling i havet truer både dyr og mennesker. Samtidig er forsøpling negativt for friluftsliv og turisme og påfører samfunnet store kostnader både i forbindelse med materielle skader og i tilknytting til opprydding.

Registrering

For å få mer kunnskap om avfall på avveie i norsk natur, oppfordrer Hold Norge Rent de frivillige til å registrere avfallet som samles inn, i Hold Norge Rents ryddeportal. For sjette året på rad er det uidentifiserbare plastbiter som topper funnlisten. Andre gjengangere som også ligger på topp ti, er tau, drikkeflasker, isopor, korker, bomullspinner, pakkebånd og strips.

- Personlig forbruk, fiskeri, bygg- og anleggsvirksomhet og sanitæravfall antas å være hovedkildene til det marine avfallet som samles inn av frivillige i Norge, sier Jacob.

- Over 76 prosent av funnene er plast. Plastpartikler eller mikroplast kan være helseskadelige og er en kilde til opptak av miljøgifter i organismer. Dessverre er det allerede påvist mikroplast i en lang rekke arter og i flere typer mat. Forskere har funnet mikroplast i plankton, koraller, skjell, skalldyr, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr, sier direktør for bærekraft hos Ragn-Sells, Cecilie Lind.

Marin forsøpling påfører også samfunnet en rekke andre problemer. Fiskere plages med skader på fiskeredskap og avfall i garnene. Skip får skader, og mindre båter kan i verste fall havarere ved kollisjoner med avfall i sjøen eller tau som setter seg fast i båtpropeller.