Hitra kommune får 400.000 kroner og Frøya kommune får 650.000 kroner fra staten til å styrke skolehelse- og helsestasjoner.

Regjeringen opplyser at det fra 2014-2018 har vært en gradvis opptrapping av penger til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I 2018 er det bevilget til sammen 1,16 milliarder kroner, inkludert øremerkede tilskudd på 307 millioner kroner. Nå er det klart hvilke kommuner som får penger.

- Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å hjelpe barn og unge som sliter, og følge opp kvinner og familier i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet og satser på barn og unge. De siste tallene fra SSB viser en kraftig vekst i årsverk for helsesøstre og jordmødre. Vi er likevel ikke i mål, og vil fortsette satsningen, sier helseminister Bent Høie.